Lunar Travel WorldA Legend of Travel

Zoroastrian Towers of Silence

Home » Blog » Asia » Zoroastrian Towers of Silence

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

Zoroastrian Towers of Silence หรือ Dakhma ที่ชานเมือง Yazd เป็นสถานที่ทำพิธีศพของผู้ตาย โดยจะนำศพขึ้นไปไว้บนเขาสูง เนื่องจากลัทธินี้มีความเชื่อว่าศพคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่สามารถนำไปฝังหรือเผาได้ เพราะดินและไฟเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลัทธินี้

ย้อนหลังไป 3000 ปีก่อน บนยอดเขาสูงก่ออาคารทรงกลม และแบ่งรอบวงเป็น 3 วง ด้านนอกสุดสำหรับวางศพผู้ชาย วงตรงกลางสำหรับผู้หญิง และวงในสุดสำหรับเด็ก จากนั้นปล่อยศพไว้เป็นอาหารของนกใหญ่เช่นเหยี่ยว แร้ง จนแห้งปล่อยกระดูกให้สลายไปกับแสงแดด ฝนตามธรรมชาติ เศษเล็กน้อยก็รวบรวมลงไปที่หลุมด้านในสุด ร่วงลงมาด้านในชะล้างเป็นเศษเล็กกลายเป็นดินทรายและปุ๋ยไป

Zoroastrian Towers of Silence
Tower of Silence นอกตัวเมือง Yard

Zoroastrian Towers of Silence
ด้านบนแบ่งเป็น วง 3 วง วงนอกสำหรับศพผู้ชาย วงตรงกลางสำหรับผู้หญิง วงในสำหรับเด็ก แล้วทิ้งให้นกแร้งกามาจิกกิ
นซากศพนั้น
Zoroastrian Towers of Silence
หลุมตรงกลางเอาไว้ใส่เศษซาก
กระดูกที่เหลือ

แต่เชื่อว่าสำหรับบางคนเช่นกษัตริย์ เขื้อพระวงศ์ หรือขุนนาง เมื่อเสียชีวิต อาจจะปล่อยให้นกแร้งกามากินบ้าง ส่วนกระดูกที่เหลือนำมาห่อแว็กซ์ไว้เพื่อใส่ไว้ในโลงแล้วไปฝังไว้ตามเขาเช่นที่ Necropolis หรือ Naqsh-e Rustam

Naqsh-e Rustam สุสานของกษัตริย์ราชวงศ์ Achaemedid
Naqsh-e Rustam สุสานของกษัตริย์ราชวงศ์ Achaemedid

ปัจจุบันพิธีกรรมนี้ไม่ได้รับอนุญาติแล้ว แม้จะมีผู้ที่มีความเชื่อในลัทธิโซโรอัสเตอร์อยู่บ้าง แต่หันไปใช้การฝังหรือเผาแทน เนื่องจากการขยายของเมืองที่เข้าใกล้ Tower แห่งนี้เข้าไปทุกที

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.