Zoroastrian Towers of Silence

++ Pre Order หนังสือเล่มแรกของ Lunar Travel World ++

Zoroastrian Towers of Silence หรือ Dakhma ที่ชานเมือง Yazd เป็นสถานที่ทำพิธีศพของผู้ตาย โดยจะนำศพขึ้นไปไว้บนเขาสูง เนื่องจากลัทธินี้มีความเชื่อว่าศพคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่สามารถนำไปฝังหรือเผาได้ เพราะดินและไฟเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลัทธินี้

ย้อนหลังไป 3000 ปีก่อน บนยอดเขาสูงก่ออาคารทรงกลม และแบ่งรอบวงเป็น 3 วง ด้านนอกสุดสำหรับวางศพผู้ชาย วงตรงกลางสำหรับผู้หญิง และวงในสุดสำหรับเด็ก จากนั้นปล่อยศพไว้เป็นอาหารของนกใหญ่เช่นเหยี่ยว แร้ง จนแห้งปล่อยกระดูกให้สลายไปกับแสงแดด ฝนตามธรรมชาติ เศษเล็กน้อยก็รวบรวมลงไปที่หลุมด้านในสุด ร่วงลงมาด้านในชะล้างเป็นเศษเล็กกลายเป็นดินทรายและปุ๋ยไป

Zoroastrian Towers of Silence
Tower of Silence นอกตัวเมือง Yard

Zoroastrian Towers of Silence
ด้านบนแบ่งเป็น วง 3 วง วงนอกสำหรับศพผู้ชาย วงตรงกลางสำหรับผู้หญิง วงในสำหรับเด็ก แล้วทิ้งให้นกแร้งกามาจิกกิ
นซากศพนั้น
Zoroastrian Towers of Silence
หลุมตรงกลางเอาไว้ใส่เศษซาก
กระดูกที่เหลือ

แต่เชื่อว่าสำหรับบางคนเช่นกษัตริย์ เขื้อพระวงศ์ หรือขุนนาง เมื่อเสียชีวิต อาจจะปล่อยให้นกแร้งกามากินบ้าง ส่วนกระดูกที่เหลือนำมาห่อแว็กซ์ไว้เพื่อใส่ไว้ในโลงแล้วไปฝังไว้ตามเขาเช่นที่ Necropolis หรือ Naqsh-e Rustam

Naqsh-e Rustam สุสานของกษัตริย์ราชวงศ์ Achaemedid
Naqsh-e Rustam สุสานของกษัตริย์ราชวงศ์ Achaemedid

ปัจจุบันพิธีกรรมนี้ไม่ได้รับอนุญาติแล้ว แม้จะมีผู้ที่มีความเชื่อในลัทธิโซโรอัสเตอร์อยู่บ้าง แต่หันไปใช้การฝังหรือเผาแทน เนื่องจากการขยายของเมืองที่เข้าใกล้ Tower แห่งนี้เข้าไปทุกที

จำหน่ายอุปกรณ์แค้มป์ปิ้ง เดินเขา เดินป่า ทุกชนิด

ขายอุปกรณ์ outdoor สำหรับท่องเที่ยว เดินป่า เดินเขา

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: