Lunar Travel WorldA Legend of Travel

The Travels of Marco Polo

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

แผนที่เส้นทางของ Marco Polo หรือ  Silk Road
แผนที่เส้นทางของ Marco Polo หรือ Silk Road

มาร์โค โปโล (Marco Polo) และพี่น้องโปโล ซึ่งเป็นพ่อและอาของมาร์โค โปโล ใช้เวลา 3 ปีครึ่ง ในการเดินทางจากเวนิซสู่ประเทศจีนเพื่อเข้าเฝ้าจักรพรรดิกุบไลข่านที่เมือง Xanadu หรือ ฉางตู ซึ่งอยู่ทางเหนือของปักกิ่งไปประมาณ 350 กม. ในขณะนั้นจักรพรรดิกุบไลข่านได้ใช้เมืองนี้เป็นพระราชวังฤดูร้อน
เส้นทางจากเวนิซ ผ่านกรุงคอนสแตนติโนเปิล ไปยังเมือง Acre เพื่อรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่กรุงเยรูซาเล็ม ผ่านอาณาจักร Trebizond (ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตุรกีปัจจุบัน) เลาะชายฝั่งลงสู่อ่าวเปอร์เซีย แล้วขึ้นเหนือผ่านเมือง Balkh (ตอนเหนือของอัฟกานิสถานปัจจุบัน) ข้ามที่ราบสูงปาร์มี ผ่านทะเลทรายโกบี จนมาถึงเมืองฉางตูในที่สุด (1272-1275)

หลังจากใช้เวลา 20 กว่าปีรับใช้จักรพรรดิกุบไลข่าน มาร์โค โปโลก็เดินทางกลับโดยใช้เส้นทางคนละเส้นแตกต่างจากขามาโดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองหางโจว แวะเวียดนาม แล้วอ้อมมาทางแหลมสุมาตรา ผ่านอินเดียตอนใต้ ก่อนจะมาขึ้นบกที่อ่าวเปอร์เซีย จากเปอร์เซียใช้เส้นทางเดิมลัดเลาะมาเลียบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนถึงบ้านที่เวนิซในที่สุด (1294-1295)

แต่ในระหว่างที่รับใช้ราชสำนักมาร์โค โปโลก็มีโอกาสได้เดินทางเพื่อทำภารกิจสำคัญให้กับจักรพรรดิหลายครั้ง และได้เดินทางลงใต้ผ่านยูนนานจนมาถึงพม่า มีโอกาสได้เห็นดินแดนที่กว้างใหญ่หลายๆครั้งจนนำไปเขียนเป็นบันทึกให้เห็นสถานที่ วิถีชีวิตของผู้คน และความเป็นอยู่ในสมัยนั้นๆ

นอกจากการเดินทางของมาร์โค โปโลร่วมกับพ่อและอาแล้ว ที่จริงพ่อและอาของมาร์โค โปโล คือ นิโกโล โปโล และมาฟฟิโอ โปโล ก็เคยเดินทางมาถึงเมืองจีนก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งในสมัยที่มาร์โค โปโลยังเป็นเด็กโดยมีเส้นทางตามแผนที่จากเวนิซขึ้นเหนือไปทางแผ่นดินของรัสเซีย ลงมายังเมืองบุคคาร่า (Bukkara)-ซาร์มากัน (Samakand) ผ่านทะเลทรายโกบี จนถึงประเทศจีน

จากหนังสือ การเดินทางของมาร์โค โปโล

จำหน่ายอุปกรณ์แค้มปิ้ง เดินเขา เดินป่า ทุกชนิด

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: