Lunar Travel WorldA Legend of Travel

แต่งกายสไตล์ทมิฬนาดู

Home » Blog » Asia » แต่งกายสไตล์ทมิฬนาดู

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

อินเดียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เหนียวแน่นไม่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก
ผู้หญิงยังนิยมใส่ส่าหรีในชีวิตประจำวันโดยแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย…
เช่นที่ทมิฬตาที่ได้ไปเห็น และอ่านจากหนังสือ

หญิงทมิฬยังคงนิยมใส่ส่าหรี ส่วนใหญ่จะสวมเสื้อยืดรัดรูปคอกลมสีพื้น มีแขน ตัวเสื้อยาวถึงใต้ราวนม แล้วนุ่มห่มสาหรี่สีสันสดใส อาจมีลวดลายประดับตามลายผ้า พันทบมาทางไหล่ซ้าย ปล่อยชายยาวไปด้านหลังจนเกือบถึงพื้น

อีกแบบหนึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียเหนือ สาวๆจะใส่กางเกงยาวสวมเสื้อยาวเลยเข่า มีผ้าคล้องคอ ปล่อยชายทั้งสองไปด้านหลัง เรียกว่าชุดซัลวาร์ กามีซ (Salwar Kameez) แม้จะแดดแรง แต่ไม่นิยมสวมผ้าคลุมผมแบบสาวมุสลิม แต่นิยมไว้ผมยาว แล้วมัดรวบ ถักเปีย หรือเกล้ามวย

ชายขาวอินเดียในเขตอินเดียใต้ ก็มีการแต่งกายคล้ายกับชาวอินเดียทั่วๆไป คือนิยมนุ่งโธตี หรือโสร่ง (Dhoti) แต่ที่นี่จะเรียกว่า “ลุงคึ” และ “เว็สตี้”

ลุงคี (Lungi) เป็นผ้าลายหมากรุก หรือลายทางตรงมีหลายสี

เว็สตี้ (Veshti) เป็นผ้าสีขาว อาจจะมีลายเล็กๆตรงใกล้ชายผ้า ถือเป็นชุดสุภาพเป็นทางการ การนุ่งให้สุภาพจะปล่อยชายลงมาราวตาตุ่ม

ข้อมูล : หนังสือ “อินเดีย เริ่มที่นี่ ทมิฬนาดู” เขียนโดย ศรัณย์ ทองปาน และ วิชญดา ทองแดง

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.