Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » weather

Tag - weather

อากาศร้อนอินเดีย

 อาทิตย์ที่แล้วข่าวคลื่นความร้อนที่โหมกระหน่ำอินเดีย ดีกรีความร้อนเกือบจะถึง 50องศาเซลเซียส มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,000ราย ความร้อนและรุนแรงจนถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเป็นพัน...