Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » Via Ferrata

Tag - Via Ferrata

เดินป่า ไต่หน้าผา พิชิตยอด Mt.Kinabalu

แค่เดินขึ้นยอดเขา 4,095 ม. ยังไม่ท้าทายพอ เราไปท้าทายไต่หน้าผาที่ความสูง 3,500ม. ต่อทันทีหลังจากไปแตะยอดสูงสุด Low’s peak ในขณะที่ต้องทำเวลาอย่างเร่งรีบ...

Via Ferrata เส้นทางเดินหน้าผาที่น่าลองสักครั้งในชีวิต

สำหรับคนที่อาจจะเคยปีนหน้าผามาแล้วบ้าง ทั้งหน้าผาจำลอง หน้าผาตามป่าเขาสูง หรือผู้ที่เคยคิดอยากจะลองไปยืนริมขอบบนหน้าผาสูง แต่อาจจะพบว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องมีอุปกรณ์ ใช้ทักษะปีนป่าย ใช้แรงแขน...