Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » temple

Tag - temple

Bing Ling Si

วัดปิงหลิงซื่อ วัดถ้ำแห่งแม่น้ำเหลือง

วัดถ้ำอีกแห่งของจีนที่เต็มไปด้วยรูปปั้นแกะสลักพระพุทธรูป อยู่ภายในถ้ำตามหุบเขาของแม่น้ำเหลืองไม่ไกลจากเมืองหลานโจว บริเวณอ่างเก็บน้ำหลิวเจียเสีย (Liujiaxia)

ไหว้พระ 9 วัดจ.อ่างทอง

ถ้ามีใครชวนฉันไปทำบุญ ฉันมักจะส่ายหัวไม่เอาไปซะทุกที แต่พอชวนไปไหว้พระ 9 วัด สำหรับตัวเองกลายเป็นเรื่องราวน่าสนใจ นั่นเพราะฉันรู้สึกอยากรู้จักบ้านเมืองของเรามากกว่า...