Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » Taj Mahal

Tag - Taj Mahal

The Poor Man’s Taj mahal or Mini Taj

เมืองออรังกาบัดตั้งชื่อตามเจ้าชายออรังเซป ซึ่งถูกส่งไปปกครองเมืองเล็กแห่งนี้ตามคำสั่งของบิดาคือกษัตริย์ชาร์เจฮัน ผู้ก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงคือทัชมาฮาล...