Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » sikkim

Tag - sikkim

สุดขอบฟ้าสิกขิม

ท้องฟ้าครึ้มฝนเกือบตลอดเวลาที่เราอยู่ในดินแดนไร้ที่ราบ ทางตอนเหนือของอินเดียฝั่งตะวันออก แนวเทือกเขาประกอบไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม มีส่วนคล้ายกับทางเหนือเมืองไทยเราอยู่ไม่น้อย...

จิบเหล้าร้อนๆ Tongba แก้หนาวที่ลาชุง

สำหรับประเทศที่เคร่งครัดเรื่องศาสนาอย่างอินเดีย การดื่มเหล้าคล้ายจะเป็นเรื่องต้องห้าม เพราะที่จริงแล้วสามารถดื่มได้แต่ไม่ให้ประเจิดประเจ้อเกินไป หากจะดื่มกันจริงๆ ก็ต้องรอให้ค่ำมืดดึกดื่นก่อน...

ตำนานพื้นบ้านก่อนมาเป็นสิกขิม

ผูู้คนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนจะเป็นอาณาจักรสิกขิม คือชาวเลปชา (Lepcha) เป็นชนเผ่ารักสงบ อุปนิสัยเอื้ออารี นับถือธรรมชาติกับวิญญาณบรรพบุรุษ ชาวเลปชามีภาษาพูดเป็นของตนเอง แต่ไม่มีตัวหนังสือ...

หนีร้อนไปพึ่งเย็นที่ Sikkim : สรุปค่าใช้จ่ายการเดินทาง 10 วัน

+ หลบอากาศร้อนอบอ้าว และการเมืองที่ร้อนแรงไปสู่หุบเขาที่หนาวเย็นบนอ้อมกอดหิมาลัย ฉันนึกทบทวนถึงสิบกว่าวันที่ผ่านมาขณะนั่งเครื่องบินกลับจากBagdogra ประตูสู่ดินแดนไร้ท่ีราบตอนเหนือของอินเดีย...