Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » Perito Moreno

Tag - Perito Moreno

กลายเป็นความประทับใจที่สุดกับ Big Ice Tour

พ้นจากที่เก็บตั๋วไม่นานก็เห็นธารน้ำแข็งสูงใหญ่เป็นกำแพงที่ขวางหน้าทำให้เราตกตะลึงงัน รอบๆไม่ไกลกันเป็นต้นไม้เขียวสมบูรณ์ดูเป็นภูมิประเทศที่ขัดแย้งกันมากในความคิดของฉัน ช่วงนี้เป็นหน้าร้อน...

Perito Moreno Glacier ธารน้ำแข็งใหญ่ของอาร์เจนตินา

กลาเซียร์ขนาดใหญ่ที่ยังคงขนาดไม่เปลียนแปลง แสดงถึงการที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์โลกร้อนในวันนี้ สิ่งที่เราเกิดขึ้นกับธารน้ำแข็งยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปเฉกเช่นหลายร้อยปีก่อนหน้า...