Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » nepal

Tag - nepal

ชมการแสดง Tharu Dance ที่เนปาล

ไม่ค่อยได้ดูโชว์บ่อยนัก ที่เนปาลยิ่งเป็นครั้งแรก 
Tharu Cultural Program เป็นโชว์เต้นง่ายๆ เคาะกลองตีไม้ฉิ่งฉาบไม่หรูหรา นักท่องเที่ยวคงไปดูตามโปรแกรมที่จัดให้แบบเรา

arrive nepal

วีซ่าเนปาลแบบ Visa On Arrival

สำหรับคนที่มาขอวีซ่า on arrival มีเอกสารให้กรอก 2 ใบ คือใบคำขอวีซ่า และใบ immigration (ใบเล็ก) ฉันลงมากลุ่มแรกๆ ก็ไปต่อคิวเพื่อจ่ายเงินก่อน แค่แจ้งว่ากี่วันพร้อมทั้งยื่นเอกสารที่กรอกของวีซ่า...

มุกตินาถ ปลายทางเส้นทาง Annapurna Circuit

มุกตินาถ (Muktinath) เมืองที่เป็นปลายทางของเส้นทาง Annapurna Circuit หลังจากข้ามพาสโทรอง (Thorong La) เมืองถูกโอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาหิมาลัย มียอดเขา Dhaulagiri สูงอันดับ7 ของโลก...

Thorong Pass 5416 m.[Annapurna Circuit and Tilicho Lake ตอนที่ 3]

นอกจากเป็นเส้นทางเทรคกิ้งเก่าแก่ของนักเดินเขาที่ชอบพิสูจน์ตัวเองมานาน เส้นทางนี้ข้ามช่องเขาสูงในเขต Annapurna ยังเป็นเส้นทางสัญจรสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ที่จะนำสัตว์พวก แกะ Yak เข้าออกระหว่าง Manang...

Tilicho Lake [Annapurna Circuit and Tilicho Lake Trek ตอนที่ 2]

เส้นทางเดินปกคุลมไปด้วยหิมะหนาบนทางแคบตามสันเขาที่คดเคี้ยวสูงชัน ความหนาของหิมะทำให้เราต้องยกเท้าก้าวสูง ความหนานุ่มทำให้ช่วงแรกเรายังเดินกันสบายๆ...

คลิปวันขึ้นยอด Island Peak 6189 ม.

ชมบรรยากาศวันขึ้นยอด Island Peak ยอดที่หลายคนใช้สำหรับการฝึกฝนก่อนขึ้นยอดระดับ 8000 ม. หรือ Everest Peak เพราะจะได้ทั้งการเดินข้ามรอยแตกบนภูเขาซึ่งต้องข้ามด้วยบันได ใช้อุปกรณ์ Jumar , Figure 8...

บันทึกวันขึ้นยอด Island Peak

เราเข้าเต็นท์นอนตั้งแต่ 1 ทุ่ม ประมาณ 3 ทุ่มครึ่งฉันตื่นและหลังจากนั้นก็หลับๆตื่นๆ ไปจนกระทั่งเวลาตีหนึ่งครึ่งซานต้าและนิรูมาปลุก เอาชาและอาหารเช้ามาให้ ไกด์ช่วยวิ่งดูแลแต่งตัว เก็บของให้เรา...

ต้มน้ำบนเขาโดยใช้ Solar Kettle

เครื่องต้มน้ำของคนบนเขา โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำร้อนที่เราได้ทานกันโดยเฉพาะช่วงเช้า หรือเวลากลางวันก็มาจากเครื่องต้มพลังงานแสงอาทิตย์นี้กัน