Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » mountaineering

Tag - mountaineering

ภูเขา ความงาม ความท้าทาย

ภูเขา : ความสุข ความท้าทาย ความอวดดี

ภูเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากเราแต่เรากลับพาตัวเองขึ้นไปเปลี่ยนมุมมองของตัวเองต่อภูเขาพัดพาจิตวิญญาณอันอ่อนหวาน ลึกซึ้ง ความรัก กลายเป็นความท้าทาย ที่ต้องเอาชนะ และกระหายความอยากรู้บนยอดสูงสุด

ความแตกต่างของ Hiking, Trekking และ Backpacking (Podcast)

คำทั้งสามคำนี้มีความหมายซึ่งเราต่างเข้าใจว่าเหมือนกันสำหรับกิจกรรมประเภทกลางแจ้ง ที่ออกไปเดินเล่นสูดอากาศดีดี เพื่อชมวิวที่กว้างใหญ่ของธรรมชาติข้างนอก...