Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » Malaysia

Tag - Malaysia

เดินป่า ไต่หน้าผา พิชิตยอด Mt.Kinabalu

แค่เดินขึ้นยอดเขา 4,095 ม. ยังไม่ท้าทายพอ เราไปท้าทายไต่หน้าผาที่ความสูง 3,500ม. ต่อทันทีหลังจากไปแตะยอดสูงสุด Low’s peak ในขณะที่ต้องทำเวลาอย่างเร่งรีบ...

วิ่ง กิน เที่ยว : 48 ชั่วโมงที่ปีนัง (ตอนที่ 1)

เพราะอยากวิ่งจึงไปเที่ยว เพราะอยากเที่ยวจึงไปวิ่ง เราผสมผสานความชอบ 2 อย่างให้ลงตัว กับเพื่อนที่ชอบเหมือนๆกัน ฉันมีทริปแบบนี้มาหลายครั้งทั้งในและต่างประเทศ คราวนี้เราเลือกวิ่ง...

Via Ferrata เส้นทางเดินหน้าผาที่น่าลองสักครั้งในชีวิต

สำหรับคนที่อาจจะเคยปีนหน้าผามาแล้วบ้าง ทั้งหน้าผาจำลอง หน้าผาตามป่าเขาสูง หรือผู้ที่เคยคิดอยากจะลองไปยืนริมขอบบนหน้าผาสูง แต่อาจจะพบว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องมีอุปกรณ์ ใช้ทักษะปีนป่าย ใช้แรงแขน...

มาแล้ว มะละกา

เราก้าวเท้าลงจากรถบัส 2 ชั้น ซึ่งเราสามคนเหมาที่นั่งชั้นล่างที่ไม่มีใครเลือก เหตุเพราะผังที่นั่งมีที่นั่งเรียงติดกัน 3 ที่ เราจึงเลือกเพื่อจะได้นั่งด้วยกัน...