Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » lunar coffee house

Tag - lunar coffee house

Lunar Coffee House

ร้านกาแฟของเจ้าของเว็บเองหละค่ะ ตั้งอยู่ที่บ้านของตัวเองอีกหละ ไม่ต้องเสียค่าเช่า ^^ ขอแบ่งเค้ามา 1 ห้อง เพื่อทำร้านกาแฟ เป็นกาแฟสไตล์อิตาเลี่ยน หลากหลายเมนูให้เลือก อยู่ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพ...