Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » Kashgar

Tag - Kashgar

เดินทางข้ามความแตกต่างบนเส้นทางถนนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก Khunjerab Pass

แม้จะเคยไปเที่ยวประเทศจีนมาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว แต่การได้เข้าประเทศจีนด้วยการนั่งรถจากประเทศที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิประเทศที่ต่างกันสร้างความรู้สึกพิเศษให้กับฉันเป็นอย่างมาก...

คัชการ์

รถสามล้อคันเล็กๆ ที่เรากระโดดขึ้นเพื่อไปหาร้านอาหารในเมือง #คัชการ์ ชาวอุยกูร์ในเมืองคัขการ์ เขตปกครองพิเศษซินเจียงของจีน ยังพยามยามรักษารากเหง้าแห่งวิถีชีวิตของตนเองอย่างเหนียวแน่น...