Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » jzg

Tag - jzg

ดอนเมือง ออกเดินทางสู่ฉงชิ่ง

ก่อนออกเดินทาง วันนี้มาขึ้นเครื่องแอร์เอเชียที่ดอนเมือง มุ่งหน้าสู่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน มีบอร์ดทีวีให้ถ่ายรูปเล่นๆ เลิศเลย
ทริปนี้ปลายทาง 2 แห่งสู่จิ่วไจ้โกว และซีอาน