Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » india

Tag - india

Movie and Travel Inspiration : Kargil Girl

Kargil เมืองชายแดนแถบอินเดีย-ปากีสถานเป็นหมู่บ้านเล็กที่เคยมีโอกาสไปนอนพักอยู่ 1 คืนระหว่างเดินทางแถบอินเดียเหนือ...

ธัมเมกขสถูป อนุสรณ์แก่ผู้เห็นธรรม ระลึกถึงวันพระสงฆ์ หรือวันอาสาฬหบูชา

ยังไม่สามารถระบุชัดว่าจุดใดคือที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ในบริเวณป่าอิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ ใกล้ๆเมืองพาราณสี...

ไหว้พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

แม้จะไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดในศาสนาพุทธมากนัก และต้องบอกว่าการไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4 ในครั้งนั้นก็เป็นในเชิงท่องเที่ยวเพื่อเห็น เพื่อรู้เช่นการเดินทางทั่วๆไป...

พาราณสี เมืองแห่งชีวิต

รถสามล้อที่เราเรียกจากสารนาถไปส่งเราบริเวณตลาดใกล้ๆเมืองเก่าพาราณสี เวลานั้นรู้สึกเหมือนเพลงแขกที่เป็นจังหวะช้า เดินทางเรื่อยๆบนรถตุ๊กๆที่นับว่าซิ่งเอียงซ้าย เอียงขวาตามสไตล์ภารตะ...

คืนที่แสงจันทร์นำทาง Kang Yatse II

คืนนี้มีแสงจันทร์นำทางสว่างอยู่ข้างหน้า ทุกคนต่างเดินตามแรงกำลังของตัวเอง เราเดินห่างๆกัน ไม่พูดคุยกันมากนัก เพราะความเหนื่อย ง่วง และต่างมุ่งมั่นในหนทางของตนเอง ฉันเดินช้าๆ ค่อยๆก้าวไป...

ฌอน พ่อครัวใหญ่ประจำแค้มป์ Kang Yatse II

น พ่อครัวหมวกแดง นั่งประจำตำแหน่งสำคัญในครัวเต้นท์ใหญ่ โดยมีผู้ช่วยนั่งอยู่ด้านข้างเสมอ เพื่อคอยช่วยปรุง หยิบจับโน่นนี่ตามที่ฌอนสั่ง พร้อมกับลูกน้องอีก 2-3 คนที่วิ่งวุ่นเข้า-ออก...

นั่งรถไฟไปพุทธคยา

เราวิ่งวุ่นในพาราณสีเพื่อหาที่นั่ง ที่นอนบนรถไฟไปเมืองคยา สำหรับเที่ยวในวันพรุ่งนี้ ตั๋วแน่นมากทั้งแบบนั่ง แบบนอน แต่ในที่สุดเราก็ได้ตั๋วเป็นแบบตู้นอนซึ่งคนขายแนะนำว่านักท่องเที่ยวควรซื้อแบบนี้...

แต่งกายสไตล์ทมิฬนาดู

อินเดียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เหนียวแน่นไม่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกผู้หญิงยังนิยมใส่ส่าหรีในชีวิตประจำวันโดยแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย…เช่นที่ทมิฬตาที่ได้ไปเห็น...