Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » Himalaya

Tag - Himalaya

ยอดเขาลังทัง ลิรุง Langtang Lirung (7234 เมตร)

ลังทัง ลิรุง (Langtang Lirung) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของภูมิภาคลังทัง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลังทังซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองกาฐมาณฑุ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย...