Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » Daikokuya

Tag - Daikokuya

มาทำไรที่ Asahikawa : แกะย่างสไตล์เจงกีสข่าน

ต่อจากบิเอะเลย Patchwork Road จะเข้าสู่เมือง Asahikawa เมืองนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางของแถบทุ่งหญ้าป่าเขา Furano – Biei หลายคนที่เดินทางด้วยรถไฟ หรือ เครื่องบิน (มีสนามบินที่เมืองนี้...