Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » Cambodia

Tag - Cambodia

พระตะบอง ต้องลองมา

แม้จะนั่งรถกันนานสักหน่อย แต่การเดินทางเข้าเขมรโดยให้ผ่านเมืองพระตะบอง ซึ่งเคยมีประวัติร่วมกับเมืองไทยในยุคสมัยหนึ่ง ก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มให้ทริปนี้ทรงคุณค่ามากขึ้นอีกหลายเท่า...

เขมรส่วนใน และปัญหาการแลกดินแดน

การล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสที่เข้าในแถบอินโดจีนเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1887-1909 คือช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 (ค.ศ.1851-1868) และรัชกาลที่ 5 (ค.ศ.1868-1910) จากปัญหาภายในของเขมร และการสู้รบกับญวนด้านหนึ่ง...

ปราสาทบาปวน : เมื่อความศรัทธาเปลี่ยนไป

ปราสาทบาปวนคุ้มค่ากับการไปเที่ยวชม อยู่ไม่ไกลจากปราสาทบายน เราเดินลัดเลาะและขึ้นไปยังยอดบนสุดที่เคยเป็นที่เคยวางศิวลึงค์ทองคำตามบันทึกเก่า และเพื่อมองดูรอบปราสาท...

ขอมโบราณ กับตำนานเรื่องเล่าและปราสาทพิมานอากาศ

เป็นปราสาทที่มีเรื่องเล่าถึงอำนาจของกษัตริย์ที่ปกครองผ่านความเชื่อ ความศรัทธาว่า ทุกคืนกษัตริย์เขมรจะต้องออกจากพระราชวังไปยังปราสาทพิมานอากาศที่มีลักษณะคล้ายปิรามิต ซึ่งอยู่ข้างๆกำแพงพระราชวัง...

ด่านบ้านแหลม/ไพลิน ความคุ้นเคยในวัยเด็ก

สมัยก่อนพ่อค้าพลอยเมืองจันท์มักจะไปทำมาหากินขุดพลอยตามแถบชายแดนเขมร เช่นแถบโป่งน้ำร้อน คลองใหญ่ แสนตุ้ง ฉันเคยได้ยินชื่อไพลินมาตั้งแต่เด็กๆ...