Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » Beijing

Tag - Beijing

My way in Beijing

ปักกิ่ง เมืองที่คิดว่าต้องไป เพราะความบ้าหนังจีนเป็นทุนเดิม ตั้งแต่เด็กมาแล้วฉันดูหนังจีนแทบทุกเรื่องที่เข้ามาฉายในเมืองไทย ดูจนไม่เป็นอันกิน อันนอน...