Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » ไต้หวัน

Tag - ไต้หวัน

วีซ่าไต้หวัน

ยังไม่เคยลงรายละเอียดเรื่องการขอวีซ่าไต้หวัน ไว้แต่เมื่อสักครู่อ่านในพันทิป แจ้งว่าวีซ่าไต้หวัน เปลี่ยนวิธีการกรอกแบบฟอร์ม เป็นการกรอกแบบออนไลน์แล้วนะคะ กรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่ค่ะ...