Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » แรดอินเดีย

Tag - แรดอินเดีย

แรดอินเดีย นอเดียว

ในการชมแรดอินเดียที่อุทยานแห่งชาติจิตวัน จะใช้วิธีการชมแรดบนหลังช้าง เนื่องจากในป่าสมบูรณ์แห่งนี้มีทั้งสัตว์ดุร้ายเช่น หมี เสือ แรด ทั้งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ การขี่ช้างจึงเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด...