Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » แผ่นดินไหวภูเขาไฟรินจาณี

Tag - แผ่นดินไหวภูเขาไฟรินจาณี

แผ่นดินไหว รินจาณี – ช่วงที่เกิดแผ่นดินไหว

มีคนมากมายถามว่ารู้สึกยังไง เมื่อย้อนนึกไปตอนนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า #กลัว และคิดว่า#เฮ้ยนี่เราต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่แล้วเหรอ เช้าวันนั้นอากาศดี จนไม่น่าเขื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นขึ้น