Just want to travelNim on Travel
Home » เอลบรุส

Tag - เอลบรุส

Elbrus Summit และความโชคดีที่มีฝัน

ยากที่สุดก็คือขณะนี้ทุกครั้งเมื่อเราเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งที่เราอยากจะเอาชนะใจตัวเอง ฉันหวังว่าจะผ่านเป้าหมายข้างหน้านี้ให้ได้ เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้จะเป็นแค่เรื่องที่ผ่านไปแล้ว

เดินเทรคท่ามกลางหิมะ

จากระดับ 2,000 เมตร ที่เมือง Terskol เรานั่ง cable car มาต่อ chair lift นั่ง snowcat ก็มาถึงที่พักที่ความสูง 3,840 ม. จากทุ่งหญ้าสีเขียว มาถึงเทือกเขาสีขาวที่หนาด้วยหิมะ

ปรับร่างกายที่เขา Cheget

เส้นทางเดินเขาวันนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามเพราะทุ่งดอกไม้หลากสีสัน กับฉากหลังเทือกเขาสูงน่าจะทำให้เดินได้เพลินๆ แต่ความชันที่ไม่ยอมลดละ หาทางราบไม่ได้ เดินตามไกด์สาวสวยที่จ้ำแบบไม่ยอมหยุดพัก