Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » เที่ยวไอซ์แลนด์

Tag - เที่ยวไอซ์แลนด์

เดินชมสีสันและพลังของพื้นพิภพที่ Landmannalaugar , Iceland

หลังจากการปะทุของภูเขาไฟในราวปี ค.ศ. 1477 เมื่อลาวาเย็นตัวลงได้ทำให้เกิดภูเขาหินทรายซึ่งมีส่วนประกอบของหินแร่ไรโอไลต์ (Rhyolite) ซึ่งเป็นหินที่มีส่วนผสมของควอตซ์และซิลิกา ผสมรวมกับแร่เหล็ก...