Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » อาวีญง

Tag - อาวีญง

Palais des Papes พระราชวังสันตะปาปาแห่งอาวีญง

Avignon เมืองใหญ่ทางใต้ของฝรั่งเศส สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของสันตะปาปาตั้งแต่ในปี 1309  พระสันตะปาปาส่วนหนึ่ง(ฝรั่งเศส)ทรงพำนักในพระราชวังกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นเวลากว่า 100 ปี...