Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » สุพรรณบุรี

Tag - สุพรรณบุรี

ปลาช่อนเผา

ชิม และชมวิธีการทำปลาช่อนเผาอบฟาง

ปลาช่อนเผา เป็นเมนูขึ้นชื่อสั่งกันทุกโต๊ะ พอดีก่อนกลับได้เห็นลานเผาปลาช่อนเลยแวะไปถ่ายคลิป ดูวิธีการทำ ซึ่งปลานี้ไม่ได้ปรุงแต่งรสใดๆ เพียงแค่ความสดของปลาช่อนและกลิ่นหอมของฟาง...

เที่ยววัดเก่า ชมพระเครื่อง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เคยเป็นศูนย์กลางของเมืองสุพรรณภูมิ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี ปรางค์ใหญ่องค์ประธานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ต่อมาปี พ.ศ. 2456 (ค.ศ.1913)...

ตลาด 100 ปี สามชุก

โลกเราหมุนไปทุกเวลานาที เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์เราที่ต่างต้องการความก้าวหน้าเราก้าวเดินกันไม่เคยหยุดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ...