Just want to travelNim on Travel
Home » มัณฑะเลย์

Tag - มัณฑะเลย์

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี

ระมหามุนี (Mahamuni Buddha Image) หรือพระมหาเมียะมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า และเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า ซึ่งได้แก่ พระธาตุอินทร์แขวน...

เรื่องน่ารู้เพื่อการเดินทางในมัณฑะเลย์

ดังนั้นตอนนี้ฉันเลยวางแผนกลับมาเดินทางในเส้นทางใกล้ๆ ผสานรวมกับความเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคือง ฉันไม่จำเป็นต้องไปนานๆ แต่ฉันไปบ่อยๆได้ ฉันจะได้ใช้เวลาแต่ละเมือง...

เที่ยวมัณฑะเลย์ด้วยตัวเอง ย้อนรอยความรุ่งเรืองของพม่า

ถึงแม้จะมีสายการบินที่บินตรงจากไทยไปมัณฑะเลย์ แต่ดูเหมือนในแผนการเดินทางของคนไทยส่วนใหญ่แล้ว ยังวางมัณฑะเลย์ไว้เป็นเพียงแค่เมืองทางผ่าน หรือจุดไปกลับ โดยให้วันเวลากับที่นี่เพียงแค่ 1 วัน หรือ...