Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » ภูเขาเนมรุต

Tag - ภูเขาเนมรุต

Mt.Nemrut Turkey | ภูเขาเนมรุต เที่ยวตุรกีด้วยตัวเอง

สุสานบนภูเขาเนมรุตสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์แอนติโอคัส (Antiochus 62-32BC) พระโอรสของกษัตริย์มิธาดาเทส ซึ่งอ้างว่าตนเองเป็นผู้สืบทอดของอเล็กซานเดอร์มหาราชจากเชื้อสายฝั่งบิดา...

ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมเหล่าเทพ ภูเขาเนมรุต ตุรกี

เรามาถึงแต่เช้าตรู่ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น แทบทุกคนต่างมีใจจดจ่อกับแสงแรกของวันมากกว่ารูปปั้นใหญ่โตบนยอดเขาเสียอีก