Just want to travelNim on Travel
Home » พม่า

Tag - พม่า

เรื่องน่ารู้เพื่อการเดินทางในมัณฑะเลย์

ดังนั้นตอนนี้ฉันเลยวางแผนกลับมาเดินทางในเส้นทางใกล้ๆ ผสานรวมกับความเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคือง ฉันไม่จำเป็นต้องไปนานๆ แต่ฉันไปบ่อยๆได้ ฉันจะได้ใช้เวลาแต่ละเมือง...

เที่ยวมัณฑะเลย์ด้วยตัวเอง ย้อนรอยความรุ่งเรืองของพม่า

ถึงแม้จะมีสายการบินที่บินตรงจากไทยไปมัณฑะเลย์ แต่ดูเหมือนในแผนการเดินทางของคนไทยส่วนใหญ่แล้ว ยังวางมัณฑะเลย์ไว้เป็นเพียงแค่เมืองทางผ่าน หรือจุดไปกลับ โดยให้วันเวลากับที่นี่เพียงแค่ 1 วัน หรือ...