Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » ฉงชิ่ง

Tag - ฉงชิ่ง

วันแรกที่ฉงชิ่ง

เริ่มต้นวันแรกดูเหมือนจะออก start ได้ดี เมื่อเราไปตามแผนที่รวบรวมจากอินเตอร์เน็ต ออกจากสนามบิน ต่อรถไฟ 2 ต่อ และแวะซื้อตั๋วรถไฟไปเฉิงตูสำหรับวันต่อไปไว้เสร็จสรรพ...