Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » จอร์จ มัลลอรี่

Tag - จอร์จ มัลลอรี่

จอร์จ มัลลอรี่ (George Mallory) – Because it’s there

เขาเป็นเจ้าของคำกล่าว "Because it's there" ที่มีชื่อเสียง และยังเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นคนแรกที่พิชิตยอดเอเวอร์เรสต์ก่อน เอ็ดมุนด์ ฮิลลารี่ถึง 29 ปี...