Lunar Travel WorldA Legend of Travel
Home » ก๋วยเตี๋ยวพม่า

Tag - ก๋วยเตี๋ยวพม่า

ตามหาร้านอาหารท้องถิ่น ร้านกาแฟน่านั่งในมัณฑะเลย์

ฉันมองเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวพม่าผ่านการนั่งรถ เดินผ่าน และเข้าไปทานอาหารก็คิดว่า คนพม่าใช้ชีวิตไม่แตกต่างจากคนไทยในต่างจังหวัด มีร้านอาหารริมทาง Street food...