Lunar Travel WorldNim on Travel
Home » กิ่วลม

Tag - กิ่วลม

เดินป่าที่ดอยหลวงเชียงดาว

นั่งรถตู้ 9 ชั่วโมงจากกรุงเทพ ก็มาถึงจุดเริ่มต้นการเดินทางที่บริเวณวัดถ้ำเชียงดาว เพื่อล้างหน้าแปรงฟัน ก่อนจะเปลี่ยนมานั่งรถกระบะ เพื่อไปเริ่มต้นขึ้นดอยหลวงเชียงดาว เราใช้บริการลูกหาบจากร้านลุงแกละ...