สะพานข้ามทางรถไฟ Nine Arch Bridge

สะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายชา จาก Ella – Kandy สร้างอยู่ท่ามกลางไร่ชาหมู่บ้าน Demodara ใกล้เมือง Ella คล้ายๆเป็นเส้นทางต่อขยายจากสถานีหลักของเมืองใน Ella เพื่อให้รถไฟเข้าไปรับชาจากหมู่บ้าน หรือโรงงานที่ทำไร่ชาขนาดใหญ่ด้านในซึ่งอยู่ไกลจากสถานีออกไปอีกประมาณ 1-2 กม.

ในเส้นทางที่ผ่านป่า และหุบเขา อังกฤษผู้ปกครองในยุคนั้นเป็นผู้สร้างสะพานนี้ขึ้นสำหรับทำทางรถไฟ ด้วยเอกลักษณ์และสไตล์ของทรงโค้งแบบโรมันของอังกฤษ ที่มีช่องโค้ง 9 ช่องรองรับสะพานทางรถไฟ สะพานถูกก่อสร้างในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับสงครามโลกครั้งที่ 1 ดังนั้นจึงเกิดปัญหาว่าทางอังกฤษไม่สามารถส่งเหล็กมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพราะต้องส่งเหล็กไปใช้ในสงครามก่อน สะพานนี้จึงถูกสร้างจากหิน อิฐ และซีเมนต์เท่านั้น แต่ยังมีความแข็งแรงและใช้งานได้มาจนถึงปัจจุบัน

วิธีการง่ายๆในการมายังสะพานนี้ ก็ด้วยการเดินย้อนเส้นทางของทางรถไฟจากสถานี Ella ที่จะมุ่งหน้าไป Kandy มาด้านตรงข้าม จนผ่านอุโมงค์ ก็จะถึงสะพานหินที่ยังแข็งแรงท่ามกลางป่าเขียวและไร่ชาสองฝั่ง

ปัจจุบันยังมีรถไฟใช้งานวิ่งวันละ 5-6 ขบวน ก็สามารถนั่งมาได้ โดยเช็คเวลาที่สถานีรถไฟ แต่การเดินเลาะทางรถไฟมาก็ให้บรรยากาศสดชื่น และมีเสน่ห์ของเมืองอาณานิคมเก่าในยุคโคโลเนี่ยน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.