Lunar Travel WorldA Legend of Travel

Negash Mosque มัสยิดแห่งแรกในเอธิโอเปีย

Home » Blog » Africa » Ethiopia » Negash Mosque มัสยิดแห่งแรกในเอธิโอเปีย

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

อีกเส้นทางหนึ่งของศาสนาอิสลามในดินแดนแอฟริกา ได้มีต้นกำเนิดในหมู่บ้านเล็กๆ เมื่อศตวรรษที่ 7 ในช่วงเวลาความวุ่นวายของการแก่งแย่งอำนาจในหมู่ชาวมุสลิม จนทำให้ชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งหลบหนีมายังดินแดนแถบนี้พร้อมกับภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัด และตั้งรกรากที่หมู่บ้าน Negash ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ไม่เป็นที่สังเกตุของใคร

ที่นี่นับเป็นรากฐานของศาสนาอิสลามในเอธิโอเปีย ได้เผยแพร่ออกไปในชาวบ้านบางกลุ่ม และมีการตั้ง Negash Mosque เป็นมัสยิดแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุดในเอธิโอเปียและในทวีปแอฟริกา ภายในมัสยิดหลังเก่าเชื่อว่าเป็นสถานที่บรรจุศพของผู้มาเยือนกลุ่มแรก และภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัด  

ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมที่ควรสักการะ และยังถือว่าเป็น เมกกะแห่งที่สองของโลก สถานที่แห่งนี้ยังเป็นสัญญลักษณ์สำคัญแสดงสันติภาพการอยู่ร่วมกันอยางสงบระหว่างชาวมุสลิม และชาวคริสต์บนแผ่นดินเอธิโอเปีย

 

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.