Lunar Travel WorldA Legend of Travel

สิบหยวนถึงจะยอมซื้อ

Home » Blog » Asia » China » สิบหยวนถึงจะยอมซื้อ

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

นิ่ม :สิบหยวนนะคะ

ยาย: ไม่ได้ ต้องสิบหยวน

หันไปบอกแข เราจะซื้อถ้าสิบหยวน

นิ่ม: สิบหยวนนะ งั้นไม่เอา

ยาย : สวยนะ สิบหยวน

หันไปบอกแขงั้นไปเหอะ

น้องที่นั่งอยู่ใกล้ๆ ยายขายสิบหยวนค่ะ แกไม่ฟังภาษาจีนไม่ค่อยออก เพราะยายเป็นคนเผ่าเมี่ยว

อ้อ เราก็ฟังไม่ค่อยออกเหมือนกัน 😅

ต่อรองตั้งนาน ส่งเงินสิบหยวนให้ยาย ยายยิ้มรับอย่างดีใจพร้อมส่งกำไลข้อมือมาใส่ให้

การซื้อขายเรียบร้อย ทั้งที่ควรจะจบตั้งแต่คำแรก


ชาวเผ่าเมี่ยว และถูเจีย เป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมแถบนี้ สมัยราชวงศ์หมิงมีการสร้างกำแพงเมืองเพื่อป้องกันการรุกรานของชาวเผ่าเมี่ยว เข้ามาในดินแดนของพวกฮั่น ปัจจุบันบรรดาชนกลุ่มน้อยเผ่าเมี่ยว และเผ่าถูเจียเป็นส่วนหนึ่งของชาวจีนไปแล้ว แต่ยังคงวัฒนธรรม การแต่งกาย ภาษาไว้

ในเมืองเฟิ่งหวง เราจะได้พบคนเหล่านี้เข้ามาขายของเล็กๆน้อยๆระหว่างเดินเล่นเลียบแม่น้ำ สินค้าทำด้วยมือ ราคาไม่แพง ถ้าอยากถ่ายรูปก็ขอแค่ 5 หยวนเอง หรือไม่ก็ช่วยอุดหนุนสินค้าพวกเขา

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.