Jameh Mosque of Yazd

คล้ายเมืองไทยที่แต่ละจังหวัดมีวัดเยอะแยะ ไปเที่ยวประเทศมุสลิมก็มีมัสยิดให้ดูให้ชมมากมาย แต่ละแห่งก็มีความสวย ความโดดเด่น จนงงว่าไม่รู้จะไปไหนดี ซึ่งถ้าเลือกไม่ถูกจริงๆก็แนะนำว่าถ้าเมืองไหนมี Jameh Masjid ก็เข้าที่นี่แหละ

Jameh Masjid , Jame Mosque (Mosque of Assembly) หมายถึงมัสยิดประจำเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สร้างมาเป็นแห่งแรกของเมืองนั้น เพื่อรวบรวมคนมุสลิมมาร่วมกันสวดมนต์ซึ่งจะประกอบพิธีกันในวันศุกร์ บางทีเรียกว่า Friday mosque

Jameh Mosque of Yazd จุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเสา Minaret ที่ว่ากันว่าสูงที่สุดในอิหร่าน และภายในที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นลวดลายอักษรโบราณอารบิค (Kufic) เน้นสีฟ้าเป็นหลัก รูปทรงอาคารก็นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซีย Azari stule
ตัวอาคารที่ได้เห็นนี้สร้างเสร็จในศตวรรษที่ 14 ถือว่าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในอิหร่าน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.