บทสรุปของความสูงแห่งศักดิ์ศรี

เอเวอร์เรสต์ (Everest) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมีความสูง 8,848.86 เมตร เป็นข่าวที่ถูกประกาศไปทั่วโลกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2020 ในปีที่การเดินเขาต้องหยุดชะงัก เพราะสถานการณ์โควิด19 โดยครั้งนี้เป็นการประกาศร่วมกันระหว่างจีนและเนปาลที่ใช้ยอดเขานี้ร่วมกันเป็นเส้นแบ่งชายแดนของทั้งสองประเทศ

ก่อนหน้าการประกาศความสูง แม้ทั้งสองประเทศจะใช้ความสูงร่วมกัน จุดเดียวกัน แต่ความสูง ณ จุดสูงสุดของเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกนี้กลับต่างกัน โดยเนปาลประกาศความสูงของยอดเขาเอเวอร์เรสต์อยู่ที่ 8,848 เมตร ส่วนของจีนประกาศไว้ที่ 8,844.43 เมตร ต่างกันเกือบ 4 เมตร หรือประมาณ 2 ฟุต ต่างกัน โดยเนปาลประกาศความสูงของยอดเขาเอเวอร์เรสต์อยู่ที่ 8,848 เมตร ส่วนของจีนประกาศไว้ที่ 8,844.43 เมตร

ทำไม ณ จุดเดียวกัน ความสูงจึงแตกต่างกัน (ก่อนการประกาศ)

ปี 1852 เป็นปีที่สำรวจพบว่ายอดเขาที่ 15 ในแผนที่สำรวจยอดเขาของนักสำรวจชาวอังกฤษ มีความสูงมากที่สุดในโลก ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของพลตรีเซอร์แอนดรูว์สก็อตต์วอห์ (Andrew Scott Waugh) นายทหารกองทัพอังกฤษและนายพลรังวัดแห่งอินเดีย การสำรวจครั้งนั้นใช้การวัดความสูงด้วยกล้องวัดมุมสำรวจ (theodolite) จากบริเวณพื้นที่เบงกอลของอินเดีย เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาติจากเนปาลให้เข้าพื้นที่ โดยวัดความสูงได้ที่  29,002 เมตร หรือ 8,839.80 เมตร 

จนกระทั่งปี 1955 ได้มีการสำรวจอีกครั้งโดยนักสำรวจชาวอินเดีย ซึ่งมีโอกาสได้เข้าไปวัดความสูงในพื้นที่ใกล้เทือกเขาหิมาลัยมากขึ้น และได้ความสูงจากการสำรวจอยู่ที่ 29,029 ฟุต หรือ 8,848 เมตร จากนั้นเนปาลได้ยึดความสูงนี้เป็นความสูงของยอดเขาเอเวอร์เรสต์มาโดยตลอด และได้รับการยืนยันความสูงนี้อีกครั้งจากทางจีนในการสำรวจความสูงปี 1975 ซึ่งวัดความสูงได้ที่ 29,029.30 ฟุต หรือ 8,848.13 เมตร

แต่ในปี 2005 จีนกลับออกมาประกาศความสูงอีกครั้งจากการสำรวจว่ายอดเขาเอเวอร์เรสต์มีความสูงเหลือเพียง 8,844 เมตร โดยการสำรวจครั้งนั้นวัดความสูงจากระดับน้ำทะเลจนถึงยอดหินที่สูงที่สุด ไม่รวมความสูงของหิมะและน้ำแข็งที่ปกคลุม แต่การประกาศจากทางการจีนในปีนั้น ไม่ได้รับการยอมรับจากทางเนปาลจึงทำให้ความสูงที่จุดเดียวกันของโลกมีความสูงที่ต่างกันประมาณ 4 เมตร 

นอกจากความสูงที่ได้รับการวัดจากจีน และความสูงดั้งเดิมที่เนปาลยอมรับ ยังมีความพยายามจากต่างชาติหลายประเทศนำเครื่องมือขึ้นไปสำรวจยอดเขา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และการสำรวจที่ใกล้ชิดกว่าเดิม อีกหลายความสูง แต่เนปาลยังคงประกาศความสูง 8,848 เมตร เป็นความสูงมาตรฐานของยอดที่สูงที่สุดในโลก 

ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่ชนกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกอินเดีย และยูเรเซีย ซึ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลามีส่วนดันให้ยอดเขาสูงขึ้นทีละนิดทุก และยังมีปัจจัยอื่นที่อาจทำให้ความสูงยอดเขานี้เปลี่ยนไปจากความสูงเดิมเช่นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 2015 ซึ่งคาดว่าอาจจะมีผลให้ความสูงที่สุดในโลกเปลี่ยนไปได้เช่นกัน ปัญหาเรื่องความสูงที่โต้เถียงกันหลายๆเหตุผล จึงนำซึ่งการตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยทีมสำรวจของทั้งสองประเทศ ครั้งนี้เนปาลส่งทีมสำรวจโดยนักปีนเขาของตัวเองขึ้นไปสำรวจทางฝั่งใต้และวัดมุมเทียบกับระดับน้ำทะเลที่อ่าวเบงกอล (Bay of Bengal) ขณะที่ทางจีนสำรวจยอดเขาเอเวเรสต์ฝั่งเหนือโดยใช้ระดับน้ำทะเลปานกลางจากแม่น้ำเหลือง (Yellow River) 

และหลังจากการสำรวจทั้งสองฝ่ายเรียบร้อย มีการประชุมร่วมกันเพื่อประกาศความสูงมาตรฐานของเทือกเขานี้อีกครั้งว่า ยอดเขาโชโมลังมา (Qomolangma) ของจีน และยอดเขา Sagarmathar ของเนปาล มีความสูง 8,848.86 เมตร หรือ 29,032 ฟุต  ซึ่งทั้งสองเป็นชื่อพื้นเมืองของทั้งสองประเทศ แทนจะประกาศของสูงในชื่อยอดเอเวอร์เรสต์ ซึ่งถูกตั้งโดยเจ้าอาณานิคมอังกฤษในอดีต สูงขึ้นจากเดิม 0.86 เมตร หรือประมาณ 2 ฟุต

แม้ศักดิ์ศรีความเป็นเอกเทศในการยอมรับความสูงจะได้บทสรุป แต่ชื่อของยอดเขายอดเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ความเป็นเจ้าของไว้ให้คนที่มาทำความรู้จักยอดเขาเอเวอร์เรสต์ได้งุนงงกันต่อไป

ที่มาของชื่อยอดเขาสูงที่สุดในโลก

ยอดเขาโชโมลังมา (Qomolangma)  เป็นชื่อในภาษาทิเบตแปลว่ามารดาศักดิ์สิทธิ์ (Holy Mother) เป็นชื่อเก่าแก่ที่สุด พบหลักฐานคำนี้ปรากฎในสมัยฮ่องเต้คังซี ราชวงศ์ชิงของจีน ปี 1721

ยอดเขาโชโมลังมา (Qomolangma) หรือยอดเอเวอร์เรสต์ฝั่งทิเบต (จีน)

ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ถูกประกาศชื่อยอดนี้แทน ยอดเขาหมายเลข 15 ที่นักสำรวจชาวอังกฤษกำลังสำรวจ ในปี 1865 เพื่อเป็นเกียรติแก่ เซอร์จอร์จ เอเวอร์เรสต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมสำรวจยอดเขาคนแรกของอินเดีย ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษขณะนั้น ทั้งที่เซอร์จอร์จ เอเวอร์เรสต์ ประกาศไม่เห็นด้วยที่จะใช้ชื่อของเขาเป็นชื่อยอดเขา แต่ประสงค์ให้ใช้ชื่อพื้นเมืองเช่นยอดอื่นๆมากกว่า แต่ พลตรีเซอร์แอนดรูว์สก็อตต์วอห์ (Andrew Scott Waugh) ยืนยันให้ใช้ชื่อนี้เพราะไม่สามารถหาชื่อที่เหมาะสมอันมีหลายชื่อเรียกยอดนี้จากคนพื้นเมืองขณะนั้น

บริเวณที่ตั้งเบสแค้มป์ ฝั่งใต้ หรือฝั่งเนปาล หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นว่า EBC

ยอดเขาซากามาธา (Sagarmatha) แปลว่าเทพธิดาแห่งท้องฟ้า (goddess of the sky) เป็นชื่อทางการภาษาเนปาลี โดยทางการเนปาล ประกาศใช้เรียกชื่อยอดสูงสุดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960

ยอดเขาซากามาธา (Sagarmatha) หรือยอดเอเวอร์เรสต์ฝั่งเนปาล

ที่มา :

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.