ตั้งใจจะขับรถไปเมือง Mardin แต่กลัวจะไปถึงมืดค่ำ เลยแวะพักที่เมือง Diyarbakir ซึ่งอยู่ระหว่างทาง
ปรากฎว่าเมืองนี้มีหลายสิ่งน่าสนใจเช่น อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไทกรีส แม่น้ำสำคัญอีกสายที่รู้จักคู่กับแม่น้ำยูเฟรตีส ,กำแพงเมืองโดดเด่น ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่จราจรคับคั่ง
คนส่วนใหญ่ในเมืองเป็นชาวเคิร์ด และเป็นเมืองที่เคยมีปัญหากับรัฐบาลตุรกี เรื่องดินแดน และชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ด ระหว่างเที่ยวในเมืองมีรถทหารวิ่งผ่านไปมาเป็นระยะ แต่บรรยากาศในเมืองสงบเรียบร้อย และปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร อัธยาศัยดี

Diyarbakir-เมืองที่ไม่อยู่ในแผน เมืองของชาวเคิร์ด ริมฝั่งแม่น้ำไทกรีส

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.