Just want to travelNim on Travel

Destination Morocco

Home » Blog » Africa » Morocco » Destination Morocco

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

โมร็อคโค เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทางทิศเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตรงข้ามของประเทศคือทวีปยุโรปมีช่องแคบยิบรอลตา(Strait of Gibrltar) คั่นระหว่างประเทศสเปนซึ่งมีระยะห่างกันเพียง 13 กม. ทิศตะวันตกคือมหาสมุทรแอตแลนติก ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศอัลจีเรีย และประเทศมอริทาเนีย โดยมีทะเลทรายซาฮาร่าเป็นเขตแดน
เทือกเขาสูงสำคัญที่พาดผ่านตอนกลางของโมร็อคโคทำให้ประเทศมีภูมิประเทศหลากหลายมีถึง 3 เทือกเขาคือ Middle Atlas , High Atlas และ Anti Atlas ความสูงใหญ่ของเทือกเขาทำให้พื้นที่ในตอนใต้แห้งแล้งมากไปจนถึงเขตทะเลทราย โดยปกติโมร็อคโคเป็นประเทศที่มีอากาศเย็นแต่แดดแรงจัดจนอาจทำให้เกิดอันตรายจากความร้อนของแสงอาทิตย์ได้ ช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวโมร็อคโคเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณกลางมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ซึ่งมีอากาศชุ่มชื้น และสดชื่นไปด้วยต้นไม้ที่ผลิใบ และช่วงฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนซึ่งอากาศไม่ร้อนเกินไป โดยเฉพาะในเขตทะเลทราย

โมร็อคโคเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะจากยุโรปเนื่องจากการเดินทางที่ไม่ไกลและสะดวกสบาย สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโมร็อคโคก็คือศิลปะที่ผสมผสานระหว่างแอฟริกันและตะวันออกกลางแบบมุสลิม หรือที่เราเรียกว่าศิลปะแบบแขกมัวร์ ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโมร็อคโคเคยมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ และยังคงหลงเหลือในแถบประเทศสเปน ก่อนจะถูกถอยร่นมายังทวีปแอฟริกาเมื่อศาสนาคริสตร์แผ่ขยายอิทธิพลครอบคลุมมาถึงประเทศสเปนและโปรตุเกส

เครื่องเทศ พรมทอมือ ลวดลายความงดงามของกระเบื้องเคลือบ ของตกแต่งบ้านเช่นตะเกียง กระจก งานตกแต่งแบบ Stucco ป้อมปราการเก่าแก่ มัสยิด โรงเรียนสอนศาสนาในอดีต ไปจนถึงการผจญภัยในเขตทะเลทรายที่มีเนินทรายสูง ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือนโมร็อคโค

ปัจจุบันในโมร็อคโคประกอบด้วยชนเผ่าพื้นเมืองหลายเผ่าพันธ์ที่มาจากทะเลทรายตอนใต้ แต่ที่มากที่สุดเป็นพวกอาหรับส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือ ตอนกลาง และตะวันออกของประเทศ  รองลงมาคือเผ่าเบอร์เบอร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้และตะวันตกของประเทศ ภาษาทางการที่ใช้คือภาษาโมร็อคกันอารบิค รองลงมาเป็นภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคม ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 34 ล้านคน

โมร็อคโคปกครองประเทศโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ให้สิทธินายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศ แต่ทั้งนี้พระมหากษัตริย์ยังคงสิทธิ อำนาจถอดถอนได้ กษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ King Mohammed VI

ปัญหาสำคัญในประเทศคือปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในเขตทะเลทราย ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องดินแดนแถบทะเลทรายกับประเทศอัลจีเรีย

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.