Just want to travelNim on Travel

Charming Turkey II (Istanbul)

Home » Blog » Asia » Turkey » Charming Turkey II (Istanbul)

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

* ย้ายมาจาก Multiply (เดินทาง Dec.2008) *

Istanbul
Istanbul ไม่ใช่เมืองหลวงของตุรกี แต่ความสำคัญของเมืองนี้ยิ่งใหญ่กว่าเมืองหลวงอย่างกรุงอังคาร่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะถูกวางตัวให้เป็นเมืองท่าของตุรกี แต่เนื่องจากการผ่านประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน เคยเป็นถึงเมืองหลวงของโรมันโบราณในฝั่งเอเชีย เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไบแซนไทน์ ผ่านยุคสมัยทั้งเมื่อเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลก 2 ศาสนา ที่นี่เราจึงได้เห็นสถาปัตยกรรม ชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ และต้นแบบของศิลปะต่าง

Istanbulmap
อิสตันบูลเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งทวีปยุโรปและเอเชีย บนชายฝั่งทะเลมาร์มาร่า โดยมีช่องแคบบอสฟอรัสเชื่อมต่อจากทะเลมาร์มาร่าไปสู่ทะเลดำ (Black Sea) ในสมัยก่อนความเจริญเติบโตของเมืองใหญ่มักจะเกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำ หรือทะเล ด้วยภูมิประเทศดังกล่าวจึงไม่น่าแปลกใจกับความเจริญรุ่งเรืองของอิสตันบูล ภายในเมืองโดยเฉพาะในเขตสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet) เราจึงได้พบเห็นอาคารสถานที่อายุนับร้อยๆปี อยู่รวมกันในย่านนี้ทั้ง Aya Sofya, Blue Mosque , Tokapi Palace, Hipprodrome และอีกหลายสถานที่สำคัญผสมผสานไปกับชีวิตผู้คนในยุคใหม่ ที่เดินขวักไขว่กันไปมา ทำให้เมืองมีเสน่ห์ ไม่ถูกทิ้งร้าง เป็นเพียงสิ่งก่อนสร้างที่อนุรักษ์ไว้อย่างหงอยเหงา


ความภาคภูมิใจของเมืองเห็นได้จากผู้คนยังคงใช้ชีวิตได้อย่างกลมกลืนกับโลกปัจจุบันโดยมีศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ในขณะที่ตอบรับกับความทันสมัย โดยแหล่งช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นไม่จำเป็น ต้องมีสินค้าแบรนด์เนมสุดหรูที่ไปเมืองไหนเป็นต้องได้เห็น ในแทบทุกเมืองใหญ่ทั่วโลก
ช่วงที่เราไปโชคดีที่ได้อยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องของชาวมุสลิม คล้ายๆกับวันหยุดคริสตมาสของชาวคริสต์ จึงได้พบเห็นนักท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่มากันเป็นครอบครัวจากหลายๆเมืองทั่วตุรกี เพิ่มความคึกคักให้กับอิสตันบูล
รอยยิ้ม และความใจดีที่พบเห็นได้จากชาวเมืองสร้างความอบอุ่น และประทับใจให้กับพวกเราในการเที่ยวเมืองนี้ ไม่แพ้ความสวยงามของตึกอาคารโบราณที่เราตั้งใจไปเยือน จนอยากกลับไปตุรกีอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาส

 

 

+ ชมบรรยากาศในอิสตันบูล (Istanbul)

This slideshow requires JavaScript.

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.