Lunar Travel World

A Legend of Travel

Blog

เที่ยวมัณฑะเลย์ด้วยตัวเอง ย้อนรอยความรุ่งเรืองของพม่า

ถึงแม้จะมีสายการบินที่บินตรงจากไทยไปมัณฑะเลย์ แต่ดูเหมือนในแผนการเดินทางของคนไทยส่วนใหญ่แล้ว ยังวางมัณฑะเลย์ไว้เป็นเพียงแค่เมืองทางผ่าน หรือจุดไปกลับ โดยให้วันเวลากับที่นี่เพียงแค่ 1 วัน หรือ...

Korean season in Langtang

นอกจากนั้นช่วงนี้ยังถือเป็น Korean Season เพราะจะมีชาวเกาหลีนิยมมาเดินเขาในช่วงนี้มากกว่าชาวต่างชาติชาติอื่น...

ชมการแสดง Tharu Dance ที่เนปาล

ไม่ค่อยได้ดูโชว์บ่อยนัก ที่เนปาลยิ่งเป็นครั้งแรก 
Tharu Cultural Program เป็นโชว์เต้นง่ายๆ เคาะกลองตีไม้ฉิ่งฉาบไม่หรูหรา นักท่องเที่ยวคงไปดูตามโปรแกรมที่จัดให้แบบเรา

arrive nepal

วีซ่าเนปาลแบบ Visa On Arrival

สำหรับคนที่มาขอวีซ่า on arrival มีเอกสารให้กรอก 2 ใบ คือใบคำขอวีซ่า และใบ immigration (ใบเล็ก) ฉันลงมากลุ่มแรกๆ ก็ไปต่อคิวเพื่อจ่ายเงินก่อน แค่แจ้งว่ากี่วันพร้อมทั้งยื่นเอกสารที่กรอกของวีซ่า...

ทะเลทรายปาตันจี่หลิน(Badain Jaran Desert) : ข้อมูลและวิธีการเดินทางด้วยตนเอง

ทะเลทรายปาตันจี่หลิน(Badain Jaran Desert) เป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศจีน และยังมีเนินทรายอยู่นิ่งที่สูงที่สุดในโลกสูงประมาณ 500...

พระตะบอง ต้องลองมา

แม้จะนั่งรถกันนานสักหน่อย แต่การเดินทางเข้าเขมรโดยให้ผ่านเมืองพระตะบอง ซึ่งเคยมีประวัติร่วมกับเมืองไทยในยุคสมัยหนึ่ง ก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มให้ทริปนี้ทรงคุณค่ามากขึ้นอีกหลายเท่า...

เขมรส่วนใน และปัญหาการแลกดินแดน

การล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสที่เข้าในแถบอินโดจีนเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1887-1909 คือช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 (ค.ศ.1851-1868) และรัชกาลที่ 5 (ค.ศ.1868-1910) จากปัญหาภายในของเขมร และการสู้รบกับญวนด้านหนึ่ง...

ปราสาทบาปวน : เมื่อความศรัทธาเปลี่ยนไป

ปราสาทบาปวนคุ้มค่ากับการไปเที่ยวชม อยู่ไม่ไกลจากปราสาทบายน เราเดินลัดเลาะและขึ้นไปยังยอดบนสุดที่เคยเป็นที่เคยวางศิวลึงค์ทองคำตามบันทึกเก่า และเพื่อมองดูรอบปราสาท...