Lunar Travel World

A Legend of Travel

Blog

Home » Blog

Trekking sound on high mountain

ทุกคนยกเว้นเราผ่านงานหนักจากการขึ้นยอดเมื่อวานแต่ยังแข็งแรง สดชื่น ขาลงนี้เดินสนุก เพราะเส้นทางที่ลาดลงชันมาก แค่เดินเร็วๆก็เหมือนกับวิ่งไหลลงมา

ทำอาหารในห้องอาบน้ำ ฝีมือป๋าคมรัฐ

ป๋าคมรัฐ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของพวกเรา ลงมือทำอาหารรสชาติไทยๆ อร่อยให้ทาน เพื่อจะได้มีแรงเดินขึ้นยอดในวันถัดไป ถ้าสะดวกป๋าจะขอเข้าไปใช้ครัวของ teahouse แต่วันนั้นลูกค้าค่อนข้างเยอะ...

ปาท่องโก๋กับน้ำจิ้ม

คนจันท์ (จันทบุรี) ทานปาท่องโก๋เป็นอาหารเช้า เหมือนหลายๆจังหวัด แต่ที่แปลกกว่าที่อื่นก็ตรงที่มีน้ำจิ้มเสริฟมาให้ด้วย บางคนว่ารสชาติน้ำจิ้มหวานเปรี้ยวคล้ายน้ำจิ้มไก่ หรืออาจาดของไทย

เตรียมอุปกรณ์เดินป่าไทย แบบมีลูกหาบนำทางและทำอาหารให้ระหว่างทาง

ลิสต์รายการสำหรับเตรียมตัวเดินป่าในเมืองไทย ซึ่งมีลูกหาบนำทางและทำอาหารให้ระหว่างทาง เดินป่าเมืองไทยเราต้องแบกสัมภาระส่วนตัวทั้งหมดด้วยตัวเอง เน้นน้ำหนักเบา และของที่จำเป็นจริงๆ...

หนานญี่ปุ่น – เขาล้อน แห่งเทือกเขาบรรทัด

เขาล้อน เขาล่อน หรือเขาท่าล่อน เป็นยอดเขาที่เป็นเป้าหมายของเราในการเดินทาง เป็นยอดหนึ่งในเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นเทือกเขาครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดคือ สตูล พัทลุง ตรัง และสงขลา...

บทสรุปของความสูงแห่งศักดิ์ศรี

เอเวอร์เรสต์ (Everest) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมีความสูง 8,848.86 เมตร เป็นข่าวที่ถูกประกาศไปทั่วโลกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2020 ในปีที่การเดินเขาต้องหยุดชะงัก เพราะสถานการณ์โควิด19...

เดินทางข้ามความแตกต่างบนเส้นทางถนนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก Khunjerab Pass

แม้จะเคยไปเที่ยวประเทศจีนมาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว แต่การได้เข้าประเทศจีนด้วยการนั่งรถจากประเทศที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิประเทศที่ต่างกันสร้างความรู้สึกพิเศษให้กับฉันเป็นอย่างมาก...