Just want to travelNim on Travel

เพราะตุรกีคืออนาโตเลีย เมืองหลวงจึงชื่อ อังคารา (Ankara)

Home » Blog » Asia » Turkey » เพราะตุรกีคืออนาโตเลีย เมืองหลวงจึงชื่อ อังคารา (Ankara)

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

Ankara ชื่อ “อังคารา” ถูกเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกในสมัยเปอร์เซีย ราวปี 546-334 ก่อนคริสต์ศักราช ว่าเป็นเมืองแวะพักในเส้นทางผ่านไปสู่เมือง Sardis (ปัจจุบันคือเมือง Sart) เมืองหลวงของอาณาจักรลีเดีย(Lydia)

ชื่อ Ankara ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่ออเลกซานเดอร์มหาราช มาถึงเมืองนี้ในปี 333 ก่อนคริสต์ศักราชเพื่อเดินทางไปรบกับ ดาริอุสที่ 3 กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

จากนั้นดินแดนนี้ก็ถูกครอบครองโดยชนเผ่ากาลาเทีย (Galatia) ซึ่งอพยพมาจากยุโรปแถบลุ่มแม่น้ำดานูบสู่ที่ราบสูงอนาโตเลีย และตั้งเมืองอังคาราเป็นเมืองหลวง

เมื่ออาณาจักรโรมันเข้ายึดครองดินแดนแถบนี้ในปีที่ 25 ก่อนคริสต์ศักราช เมืองอังคารายังคงความสำคัญทางทหารและการบริหารในสมัยจักรพรรดิออกัสตุส เพื่อควบคุมเส้นทางการค้าของอนาโตเลีย ต่อมาอาณาจักรโรมันแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยดินแดนทางฝั่งตะวันออกหรืออนาโตเลียอยู่ในความดูแลของโรมันตะวันออกหรือไบแซนไทน์

ไบแซนไทน์ถูกชนชาวเซลจุก (Seljuks) ซึ่งเป็นชาวเติร์กที่อพยพมาจากเอเชียกลางบุกเข้าครอบครองดินแดนในเขตอนาโตเลีย หลังจากสุลต่าน Alparslan มีชัยชนะต่อกองทัพโรมันที่ยุทธการเมือง มาลัซเกิร์ต (Malazgirt) ทำให้ชาวเติร์กอีกหลายเผ่าหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอนาโตเลีย ชาวเซลจุกพยายามบุกยึดฝั่งตะวันตกของตุรกีในปัจจุบันและเมืองหลวงคอนสแตนติโนเปิลแต่ถูกไบแซนไทน์และกองทัพครูเสดร่วมมือกันขับไล่จนต้องถอยไปปักหลักในตอนกลางของอนาโตเลีย มีเมืองหลวงอยู่ที่ “คอนยา”

อาณาจักรเซลจุกรุ่งเรืองในอนาโตเลียเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่ถึง 100 ปี ก็เกิดการรบพุ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่ตามแบบสังคมชนเผ่า จนภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสุลต่านซัลจาร์ (Sanjay) ในปี 1157 อาณาจักรเซลจุกก็ร่มสลาย ต่อมาในศตวรรษที่ 13 เผ่าคายึชาวเติร์กอีกสายหนึ่งซึ่งหนีภัยจากการโจมตีของพวกมองโกลเข้ามาเป็นใหญ่ภายใต้การนำของออสมัน เบย์ สถาปนาอาณาจักรของตนเองขึ้นในภาคตะวันตกของอนาโตเลีย ชาวตะวันตกเรียกอาณาจักรนี้ว่าออตโตมัน (Ottoman) แต่ภาษาตุรกีเรียกว่า Osmanli ตามชื่อสกุลของสุลต่านออสมานผู้สถาปนาอาณาจักร

อาณาจักรออตโตมันมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองบูร์ซา (Bursa) ซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตเร่ร่อนมาลงหลักปักฐานที่เมืองนี้ จนในปี1362 อาณาจักรออตโตมันย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองเอเดอร์เน่ (Edirne) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองคอนสแตนติโนเปิล ในปี 1453 สุลต่านเมห์เมตที่2 ได้เปิดฉากโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลที่กำลังอ่อนแอ และสามารถ เข้ายึดครองคอนสแตนติโนเปิลได้สำเร็จ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอิสลามบูล (Islambul) ทำให้สิ้นสุดยุคของไบแซนไทน์ซึ่งปกครองมายาวนานถึง 1,123 ปี อาณาจักรออตโตมันขยายจักรวรรดิออกไปอย่างรวดเร็ว และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิม สามารถครอบคลุมดินแดนได้ถึง 3 ทวีป คือตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรปบอลข่าน

จักรวรรดิออตโตมันเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยสุลต่านสุไลมาน ก่อนจะเข้าสู่ยุคเสื่อม กินเวลายาวนานถึง 300 ปี โดยสิ้นสุดความยิ่งใหญ่อย่างสิ้นเชิงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

มุสตาฟา เคมาล ผู้นำคนสำคัญที่ยังได้รับความเคารพอย่างยิ่งจากชาวตุรกี จนรัฐบาลตั้งชื่อต่อท้ายว่า อตาเติร์ก (Ataturk) แปลว่า “พ่อของชาวตุรกี หรือชาวเติร์ก”

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 จบลงด้วยการนำหายนะมาสู่ตุรกี และทำให้จักรวรรดิออตโตมันล่มสลาย อังคารา (Ankara) ซึ่งเป็นเมืองเล็กในชนบทของทุ่งกว้างใหญ่ถูก มุสตาฟา เคมาล (Mustafa Kemal) เลือกให้เป็นสถานปฏิบัติการของกลุ่มชาตินิยม อังคารา(Ankara)จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามอิสระภาพ ซึ่งมีการวางแผน ควบคุมและดำเนินการอย่างเป็นระเบียบ

ในเดือนตุลาคม 1923 อังคารา (Ankara) ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวง เพื่อลบภาพความเป็นจักรวรรดิออตโตมัน และเปลี่ยนความคิดของคนส่วนใหญ่ว่า”ตุรกี”ไม่ใช่อิสลามบูลหรืออิสตันบูล ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกเปลี่ยนใหม่หลังการสถาปนาสาธารณรัฐตุรกี แต่เป็น “อนาโตเลีย”

วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันชาติ (Replubic Day) ของตุรกี ฉันมาถึงเมืองอังคาราในวันที่ตรงกับวันชาติ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ มีโอกาสปรบมือ เดินชมสวนสนามกลางเมือง เพื่อเฉลิมฉลองปีที่ 98 ของ ”สาธารณรัฐตุรกี” ตามที่มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ได้เริ่มต้นไว้

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.