เพราะตุรกีคืออนาโตเลีย เมืองหลวงจึงชื่อ อังคารา (Ankara)

Ankara ชื่อ “อังคารา” ถูกเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกในสมัยเปอร์เซีย ราวปี 546-334 ก่อนคริสต์ศักราช ว่าเป็นเมืองแวะพักในเส้นทางผ่านไปสู่เมือง Sardis (ปัจจุบันคือเมือง Sart) เมืองหลวงของอาณาจักรลีเดีย(Lydia)

ชื่อ Ankara ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่ออเลกซานเดอร์มหาราช มาถึงเมืองนี้ในปี 333 ก่อนคริสต์ศักราชเพื่อเดินทางไปรบกับ ดาริอุสที่ 3 กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

จากนั้นดินแดนนี้ก็ถูกครอบครองโดยชนเผ่ากาลาเทีย (Galatia) ซึ่งอพยพมาจากยุโรปแถบลุ่มแม่น้ำดานูบสู่ที่ราบสูงอนาโตเลีย และตั้งเมืองอังคาราเป็นเมืองหลวง

เมื่ออาณาจักรโรมันเข้ายึดครองดินแดนแถบนี้ในปีที่ 25 ก่อนคริสต์ศักราช เมืองอังคารายังคงความสำคัญทางทหารและการบริหารในสมัยจักรพรรดิออกัสตุส เพื่อควบคุมเส้นทางการค้าของอนาโตเลีย ต่อมาอาณาจักรโรมันแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยดินแดนทางฝั่งตะวันออกหรืออนาโตเลียอยู่ในความดูแลของโรมันตะวันออกหรือไบแซนไทน์

ไบแซนไทน์ถูกชนชาวเซลจุก (Seljuks) ซึ่งเป็นชาวเติร์กที่อพยพมาจากเอเชียกลางบุกเข้าครอบครองดินแดนในเขตอนาโตเลีย หลังจากสุลต่าน Alparslan มีชัยชนะต่อกองทัพโรมันที่ยุทธการเมือง มาลัซเกิร์ต (Malazgirt) ทำให้ชาวเติร์กอีกหลายเผ่าหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอนาโตเลีย ชาวเซลจุกพยายามบุกยึดฝั่งตะวันตกของตุรกีในปัจจุบันและเมืองหลวงคอนสแตนติโนเปิลแต่ถูกไบแซนไทน์และกองทัพครูเสดร่วมมือกันขับไล่จนต้องถอยไปปักหลักในตอนกลางของอนาโตเลีย มีเมืองหลวงอยู่ที่ “คอนยา”

อาณาจักรเซลจุกรุ่งเรืองในอนาโตเลียเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่ถึง 100 ปี ก็เกิดการรบพุ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่ตามแบบสังคมชนเผ่า จนภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสุลต่านซัลจาร์ (Sanjay) ในปี 1157 อาณาจักรเซลจุกก็ร่มสลาย ต่อมาในศตวรรษที่ 13 เผ่าคายึชาวเติร์กอีกสายหนึ่งซึ่งหนีภัยจากการโจมตีของพวกมองโกลเข้ามาเป็นใหญ่ภายใต้การนำของออสมัน เบย์ สถาปนาอาณาจักรของตนเองขึ้นในภาคตะวันตกของอนาโตเลีย ชาวตะวันตกเรียกอาณาจักรนี้ว่าออตโตมัน (Ottoman) แต่ภาษาตุรกีเรียกว่า Osmanli ตามชื่อสกุลของสุลต่านออสมานผู้สถาปนาอาณาจักร

อาณาจักรออตโตมันมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองบูร์ซา (Bursa) ซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตเร่ร่อนมาลงหลักปักฐานที่เมืองนี้ จนในปี1362 อาณาจักรออตโตมันย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองเอเดอร์เน่ (Edirne) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองคอนสแตนติโนเปิล ในปี 1453 สุลต่านเมห์เมตที่2 ได้เปิดฉากโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลที่กำลังอ่อนแอ และสามารถ เข้ายึดครองคอนสแตนติโนเปิลได้สำเร็จ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอิสลามบูล (Islambul) ทำให้สิ้นสุดยุคของไบแซนไทน์ซึ่งปกครองมายาวนานถึง 1,123 ปี อาณาจักรออตโตมันขยายจักรวรรดิออกไปอย่างรวดเร็ว และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิม สามารถครอบคลุมดินแดนได้ถึง 3 ทวีป คือตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรปบอลข่าน

จักรวรรดิออตโตมันเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยสุลต่านสุไลมาน ก่อนจะเข้าสู่ยุคเสื่อม กินเวลายาวนานถึง 300 ปี โดยสิ้นสุดความยิ่งใหญ่อย่างสิ้นเชิงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

มุสตาฟา เคมาล ผู้นำคนสำคัญที่ยังได้รับความเคารพอย่างยิ่งจากชาวตุรกี จนรัฐบาลตั้งชื่อต่อท้ายว่า อตาเติร์ก (Ataturk) แปลว่า “พ่อของชาวตุรกี หรือชาวเติร์ก”

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 จบลงด้วยการนำหายนะมาสู่ตุรกี และทำให้จักรวรรดิออตโตมันล่มสลาย อังคารา (Ankara) ซึ่งเป็นเมืองเล็กในชนบทของทุ่งกว้างใหญ่ถูก มุสตาฟา เคมาล (Mustafa Kemal) เลือกให้เป็นสถานปฏิบัติการของกลุ่มชาตินิยม อังคารา(Ankara)จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามอิสระภาพ ซึ่งมีการวางแผน ควบคุมและดำเนินการอย่างเป็นระเบียบ

ในเดือนตุลาคม 1923 อังคารา (Ankara) ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวง เพื่อลบภาพความเป็นจักรวรรดิออตโตมัน และเปลี่ยนความคิดของคนส่วนใหญ่ว่า”ตุรกี”ไม่ใช่อิสลามบูลหรืออิสตันบูล ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกเปลี่ยนใหม่หลังการสถาปนาสาธารณรัฐตุรกี แต่เป็น “อนาโตเลีย”

วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันชาติ (Replubic Day) ของตุรกี ฉันมาถึงเมืองอังคาราในวันที่ตรงกับวันชาติ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ มีโอกาสปรบมือ เดินชมสวนสนามกลางเมือง เพื่อเฉลิมฉลองปีที่ 98 ของ ”สาธารณรัฐตุรกี” ตามที่มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ได้เริ่มต้นไว้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.