Lunar Travel WorldA Legend of Travel

ขอมโบราณ กับตำนานเรื่องเล่าและปราสาทพิมานอากาศ

Home » Blog » Asia » Cambodia » ขอมโบราณ กับตำนานเรื่องเล่าและปราสาทพิมานอากาศ

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

ตำนานเรื่องเล่า ช่วยผดุงกฎหมาย และระเบียบแบบแผน

Sapiens

เขมร หรือ ขอม เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ด้านศิลปและวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยความวิจิตรที่เราเห็นย้อนไปถึงประวัติศาสตร์อันยาวนาน คนสมัยก่อนสามารถรวมตัวและสร้างสิ่งยิ่งใหญ่เหล่านี้ด้วยตำนานเรื่องเล่าเพื่อให้เกิดความเชื่อ ศรัทธา เช่นที่ขอมโบราณตำนานเก่าแก่ย้อนหลังไปสมัยคริสศตวรรษที่ 2-6 ก่อนจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวถึงการกำเนิดของอาณาจักรโบราณบริเวณปากแม่น้ำโขงว่า พราหมณ์โกญธัญญะ (สันนิษฐานว่ามาจากอินเดีย) ได้เดินทางมายังชายฝั่งเขมร ได้พบกับธิดาพญานาคที่ครองดินแดนแถบนี้ออกมาต้อนรับ แล้วพบรักแต่งงานกัน พญานาคผู้เป็นบิดาได้ทรงดื่มน้ำทะเลจนเหือดแห้งเพื่อสร้างอาณาจักรให้ราชบุตรเขยและพระธิดา ตั้งชื่ออาณาจักรที่สร้างขึ้นว่า “กัมโพช” จากตำนานทำให้ชาวเขมรเชื่อว่าตนนั้นสืบเชื้อสายมาจากพญานาค เป็นการรวมตัวกันของชาวขอมมาแต่อดีต และช่วยกันสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่โดยกษัตริย์ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ ฮินดูมาตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนมีบันทึกลายลักษณ์อักษรในศิลาจารึกแรกที่ให้คนรุ่นหลังได้สืบค้นความเป็นมา ซึ่งยังเต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธา เพื่อสร้างแบบแผนการดำเนินชีวิตของชาวขอมโบราณ

พญานาค จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับคติการดำเนินชีวิตของชาวเขมรมานาน ปรากฎผ่านสถาปัตยกรรมในเขมรเช่นหัวบันได สะพาน และเรื่องเล่า

ปราสาทพิมานอากาศ

เป็นปราสาทที่มีเรื่องเล่าถึงอำนาจของกษัตริย์ที่ปกครองผ่านความเชื่อ ความศรัทธาว่า ทุกคืนกษัตริย์เขมรจะต้องออกจากพระราชวังไปยังปราสาทพิมานอากาศที่มีลักษณะคล้ายปิรามิต ซึ่งอยู่ข้างๆกำแพงพระราชวัง เพื่อดำเนินขึ้นไปยังยอดปราสาททองผ่านประตูทางเข้าขนาดเล็กเพื่อหลับนอนกับนางนาคที่แปลงกายเป็นสตรี จึงค่อยลงมากลับไปบรรทมกับมเหสี ไม่เช่นนั้นแล้วบ้านเมืองจะวุ่นวาย กษัตริย์จะสวรรคต

เรื่องราวนี้แม้แต่ไกด์เขมรก็ส่ายหัว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวขอม หรือเขมรโบราณสามารถรวมตัว สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เราได้มายืนชมกันจนทุกวันนี้ และความเคารพต่อสายเลือดของกษัตริย์ก็ยังดูจะเข้มข้นอยู่ไม่น้อยในตัวไกด์เขมรของเรา

กำแพงพระราชวัง ตรงข้ามกับปราสาทพิมานอากาศ ถึงแม้จะสร้างปราสาทหินใหญ่โต แต่พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ก็ทำจากบ้านไม้ มุงจากธรรมดา ปัจจุบันจึงไม่มีสิงหลงเหลือของพระราชวังให้เห็น เพราะผุพังไปตามกาลเวลา

ปราสาทพิมานอากาศ สร้างในปีค.ศ. 950-1050 สมัยพระเจ้าราเชนวรมันที่2 หรือพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อยู่ใกล้ๆกับปราสาทบาปวน บายนและพระราชวังหลวง สร้างเพื่ออุทิศให้กับความเชื่อในศาสนาฮินดู ชื่อพิมานอากาศแปลว่าวังสวรรค์ ต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ให้ถือเป็นวัดส่วนพระองค์ของท่าน

ปราสาทนี้เราไม่ได้ขึ้นไปด้านบน แค่เดินผ่านชม แต่จำได้ถึงเรื่องเล่าที่เคยผ่านหูผ่านตามา เลยอยากเอามาเล่าให้ฟัง
ที่มา :

  https://www.renown-travel.com/cambodia/angkor/phimeanakas.html 
niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.