Lunar Travel WorldA Legend of Travel
ธงอธิษฐานทิเบต Tibetian Prayer Flags

8 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับธงอธิษฐานของชาวทิเบต | Tibetan Prayer Flags

Home » Blog » Asia » Nepal » 8 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับธงอธิษฐานของชาวทิเบต | Tibetan Prayer Flags

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

ธงห้าสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มักพบตามทางเดิน และยอดเขาสูงในเทือกเขาหิมาลัย มีความหมายและบทบาทสำคัญต่อความเชื่อของชาวทิเบต ต้นกำเนิดนี้มาจากลัทธิบอง (Bon) ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวทิเบตก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามามีอิทธิพล ความเชื่อเก่าและใหม่จึงได้ถูกผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของชาวทิเบต

ทุกอย่างตั้งแต่สีของธง ความหมายของตัวอักษร การติดประดับต่างมีความหมาย เราอาจมีโอกาสได้รับธงเป็นของฝากจากชาวทิเบต หรือได้พบเจอหากเดินทางไปในดินแดนภูเขาสูงที่มีร่องรอยของชาวทิเบต

ดังนั้นมาทำความรู้จักธงอธิษฐานของชาวทิเบตกันบ้างค่ะ

1. แต่ละสีเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติที่อยู่รอบตัว

ธงอธิษฐานประกอบด้วย 5 สี ต่อชุด เรียงต่อกันไปตามสีดังนี้ ฟ้า ขาว แดง เขียว และเหลือง

  • สีฟ้า คือ ท้องฟ้า
  • สีขาว คือ อากาศ
  • สีแดง คือ ไฟ
  • สีเขียว คือ น้ำ
  • สีเหลือง แผ่นดิน

2. รูปและสัญลักษณ์บนธงอธิษฐาน

โดยทั่วไปสัญญลักษณ์ตรงกลางของธงเป็นรูปม้าทรงพลัง (Lung Ta) ที่กำลังทะยานไปพร้อมกับอัญมนีรูปเปลวเพลิง มีความหมายถึงการพุ่งทะยานไปอย่างรวดเร็วและทรงพลัง เพื่อเปลี่ยนแปลงโชคร้ายสู่โชคดี อัญมณีไฟที่ลุกโชนคือรัตนตรัยของศาสนาพุทธอันประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์

รอบๆ Lung Ta จะเป็นบทสวด และรูปภาพในทางศาสนาพุทธนิกายมหายาน บทสวดเหล่านี้มาจาก 3 พระโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวทิเบตคือ Padmasambhava (Guru Rinpoche), Avalokiteśvara (Chenrezig, พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและผู้มีพระคุณของชาวทิเบต) และ Manjusri นอกจากนั้นบทสวดนี้ยังให้พรและโชคดีแก่ผู้ที่ผูกธงมนตรานี้อีกด้วย

ทั้งสี่มุมของธงจะมีสัตว์ทรงพลังเรียกว่า Four Dignities คือ มังกร ครุฑ เสือ และสิงห์โตหิมะ

3. ธงอธิษฐานไม่ควรอยู่นิ่ง

อันที่จริงแล้วคำอธิษฐานจากบทสวดมนต์ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ บนธงไม่ได้ถูกส่งเพื่ออ้อนวอนนอธิษฐานต่อพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ชาวทิเบตเชื่อว่าคำอธิษฐานและบทสวดนี้เป็นการกระจายความปรารถนาดีและความเมตตาในพื้นที่ ธงที่พัดปลิวไสวจากสายลมจึงจะมีประโยชน์ต่อทุกคน ดังนั้นเราจึงมักจะพบเห็นธงอธิษฐานในที่เปิดโล่งบนหลังคา ตามเส้นทางที่ราบสูง หรือยอดเขาสูงเทือกเขาหิมาลัย

ธงอธิษฐาน บนยอด Tserko Ri (4,950 ม.)

4. ธงอธิษฐานมี 2 แบบ แบบแนวตั้งและแนวนอน

ธงแบบแนวนอน เรียกว่า Lung Dar ส่วนแบบแนวตั้งเรียกว่า Dar Cho

5. ไม่ควรวางธงอธิษฐานไว้ที่พื้น

เนื่องจากเป็นเรื่องความเชื่อดั้งเดิม สัญญลักษณ์และบทสวดมนต์ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นการไม่สุภาพและไม่ให้ความเคารพหากวางธงไว้ที่ต่ำหรือที่พื้น ส่วนใหญ่นิยามแขวนไว้ตรงประตูเข้าออก และหากเมื่อต้องการทำลายธงอธิษฐานเก่าจึงควรทำด้วยการเผา

6. สีที่ซีดจางของธงถือว่าเป็นมงคล

สีที่ซีดจางแสดงว่าธงได้ค่อยๆนำคำอธิษฐานและคำอวยพรให้ปลิวออกไปสู่ผู้คน การซีดจางเป็นการแสดงถึงวัฏจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป และในที่สุดก็จะถูกแทนที่ด้วยชีวิตใหม่ธงใหม่ การสานต่อความหวังด้วยการติดธงใหม่อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับสิ่งเก่า เป็นสัญญลักษณ์ของการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของชีวิตและรับรู้ว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล

ธงอธิษฐานระหว่างทางเดินเส้นทาง EBC

7. ธงอธิษฐานเป็นของขวัญที่ล้ำค่า

เป็นเรื่องน่ายินดีถ้าเราได้รับธงอธิษฐานนี้เป็นของขวัญจากเพื่อน หรือคนรู้จัก ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีมากเช่นกันหากได้ซื้อธงอธิษฐานนี้ให้กับผู้ที่เรารัก เหมือนเป็นการให้พร และจะได้นำพรนั้นมาติดเพื่อให้สายลมนำคำอวยพร และความปรารถนาดีไปสู่คนอื่นต่อไป

ธงอธิษฐานที่ได้รับจากเพื่อนชาวเนปาล

8. ช่วงเวลาที่แขวนธงอธิษฐานทิเบต

ส่วนใหญ่ชาวทิเบตจะเปลี่ยนธง หรือแขวนธงใหม่ในวันขึ้นปีใหม่ หรือวันดีตามหลักโหราศาสตร์ของชาวทิเบต

นอกจากในทิเบตแล้ว จะพบธงอธิษฐานในเส้นทางที่ชาวทิเบตเคยติดต่อค้าขายมาตั้งแต่อดีต เช่น เลห์ , เนปาล ,อินเดีย ,ภูฏาน ,สิกขิม และตลอดแนวเทือกเขาหิมาลัย

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.