10 Year Challenge

Home » Blog » Travel Tips » 10 Year Challenge

2009 Morocco

2019 SriLanka

การเดินทางคือความรู้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงมุมมองของฉันที่มีต่อโลกและสิ่งรอบตัว

สิบปีผ่านไป ฉันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยประสบการณ์ระหว่างวันเวลาเหล่านั้น

เมื่อเราคิดถึงเวลาอย่างเป็นข้อจำกัด

เวลาก็จะกลายเป็นกำแพง เป็นเครื่องกีดขวางที่เราจะพยายามปีนป่ายข้ามไป และเราก็พ่ายแพ้เสียก่อนจะข้ามพ้น

มีใครเคยชนะวันเวลาล่ะ!!!

แต่ถ้าเรามองดูวันเวลาของเราเหมือนกับแม่น้ำเมื่อไหร่แล้ว

เมื่อนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเวลาก็คือยานพาหนะ

เราล้วนแล้วแต่เกิดมาเป็นผู้โดยสาร

ประสบการณ์จากการเดินทางจะเหมือนช่องหน้าต่างของเรือ ให้เรารู้ว่าโลกไม่ได้มีแต่สุข และทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา การเดินทางไปกับเวลา ตัวเราเปลี่ยน โลกรอบข้างเราเปลี่ยน แต่จงสนุกไปกับกระแสน้ำ

ฉันยังอยู่บนยานพาหนะของวันเวลาที่ไหลไปตามแม่น้ำ ประสบการณ์อาจช่วยให้บังคับใบเรือได้บ้าง แต่ก็รู้ว่าวันเวลาของเราคือแม่น้ำที่ไหลไปข้างหน้า

เราต่างเป็นนักเดินทางแห่งกาลเวลา

>>>สนับสนุนสินค้าของเรา<<<

จำหน่ายอุปกรณ์แค้มป์ปิ้ง เดินเขา เดินป่า ทุกชนิด

ขายอุปกรณ์ outdoor สำหรับท่องเที่ยว เดินป่า เดินเขา

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: