แพหนังแกะล่องแม่น้ำเหลือง

สมัยก่อนทำเป็นแพเพื่อใช้ส่งของ ขนของล่องแม่น้ำเหลือง ทำจากหนังแกะทั้งตัวที่เอาเนื้อ เครื่องในออกไปทำอาหารแล้ว เหลือหนังส่วนนอก อัดลมเข้าไป แล้วเอามาต่อกันเป็นแพ 
ตอนนี้ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวเล่น rafting ล่องแม่น้ำเหลืองที่ทางน้ำไหลเชี่ยว

ไปยืนชม ยืนสัมผัสใกล้ๆ ยังได้กลิ่นแกะอยู่เลย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.