Lunar Travel WorldA Legend of Travel

หลักการไม่ทิ้งร่องรอย 7 ประการ (The Leave No Trace Seven Principles)

Home » Blog » Lunar Outdoor Life » หลักการไม่ทิ้งร่องรอย 7 ประการ (The Leave No Trace Seven Principles)

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

หลักการไม่ทิ้งร่องรอย 7 ข้อ เป็นข้อปฏิบัติง่ายๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเที่ยวกลางแจ้ง ที่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร เช่นการเทรคกิ้ง เดินป่า เดินเขา ซึ่งยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ หลักการนี้ใช้เพื่อช่วยกันดูแลรักษาให้ธรรมชาติยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ลดผลกระทบจากการเข้าบุกรุกพื้นที่ของคนต่อธรรมชาติที่ต้องอยู่ร่วมกัน

ใครควรใช้หลักการไม่ทิ้งร่องรอยเจ็ดประการ

หลักการไม่ทิ้งร่องรอย 7 ข้อ เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้พื้นที่ในแถบทุรกันดารระยะไกล (BACK COUNTRY) ซึ่งโดยทั่วไปคือผู้ที่เดินทางระยะไกลเข้าป่า เพื่อตั้งแคมป์ค้างคืน แต่ก็เหมาะสมสำหรับนำมาปรับใช้กับสถานที่เข้าถึงง่ายโดยรถยนต์ (FRONT COUNTRY) ได้เช่นกัน เช่นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวแบบ ONE DAY TRIP, เที่ยวปิกนิก ,การวิ่งเทรล , การตั้งแค้มป์คาร์ แม้แต่การเดินเล่นในสวนใกล้บ้านของเรา

หลักการไม่ทิ้งร่องรอยเจ็ดประการมีอะไรบ้าง

วางแผนล่วงหน้าและเตรียมความพร้อม PLAN AHEAD AND PREPARE


เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงในการเผชิญกับปัญหา ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
 • ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานที่ และสิ่งที่ต้องป้องกันของสถานที่ที่ไปเยือน
 • เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เลวร้าย อันตราย และเหตุฉุกเฉิน
 • ตรวจสอบช่วงเวลาที่เดินทาง หลีกเลี่ยงช่วงที่มีการใช้งานสูง หรือพลุกพล่านเกินไป
 • ถ้าเป็นไปได้ให้ท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็ก เพื่อความคล่องตัว
 • เตรียมอาหารเท่าที่จำเป็นเพื่อลดขยะ ของเสีย
 • ศึกษาการใช้แผนที่ เข็มทิศ เพื่อลดการเขียนมาร์คบนหิน ต้นไม้

เดินทางและตั้งแคมป์บนพื้นที่ปลอดภัยแข็งแรง TRAVEL AND CAMP ON DURABLE SURFACES


สำรวจหาพื้นที่ตั้งแค้มป์กางเต็นท์ที่ปลอดภัยแข็งแรง เช่น ที่ตั้งแค้มป์ที่จัดไว้ บนหินกรวด หญ้าแห้ง หรือบนหิมะ แม้กระทั่งบนเส้นทางเดินเทรลที่ไม่ขวางทาง
 • บริเวณที่ตั้งแค้มป์ควรอยู่ห่างจากทะเลสาบ หรือลำธารอย่างน้อย 70 เมตร (200 ฟุต)
 • หลีกเลี่ยงการตั้งเต็นท์ใกล้ต้นไม้ใหญ่
 • พยายามใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีพืชพันธ์ไม้
 • ควรเดินในเส้นทางที่จัดไว้ แม้ว่าจะเปียกหรือเป็นโคลน เพื่อไม่รุกรานพื้นที่ของพืชพันธ์ธรรมชาติริมทางเพิ่มเติม
 • อย่ารุกพื้นที่ที่ไม่เคยมีการตั้งแค้มป์ หรือเป็นทางเดิน เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

รู้จักการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง DISPOSE OF WASTE PROPERLY

 • นำเข้าไปแค่ไหน ให้นำออกมาให้หมด ตรวจสอบขยะรวมทั้งอาหารที่หกเลอะเทอะ และนำออกมาจากพื้นที่แค้มป์ ให้มั่นใจว่าเมื่อออกมาแล้วสถานที่นั้นสะอาดมากกว่าเมื่อเข้าไป
 • ขุดหลุมลึก 6-8 นิ้ว ห่างจากริมน้ำ ลำธารอย่างน้อย 70 เมตร (200 ฟุต) เพื่อกำจัดอุจจาระ ของเสียส่วนตัว (บางพื้นที่อาจมีกฎให้ถ่ายในถุงและนำออกมาด้วย)
 • ในป่า พื้นที่ห่างไกล ทุกครั้งเมื่อทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย การใช้กระดาษชำระไม่ว่าแบบเปียกหรือแห้งควรเก็บใส่ขยะ แล้วนำออกมาเพื่อทิ้งกำจัดด้านนอกหลังจากออกจากพื้นที่ตั้งแค้มป์กางเต็นท์
 • ในการอาบน้ำหรือล้างจานให้ห่างจากลำธารอย่างน้อย 70 เมตร หรือ 200 ฟุต ควรใช้สบู่ที่ย่อยสลายในปริมาณเล็กน้อย

ทิ้งสิ่งที่พบให้อยู่ที่เดิม LEAVE WHAT YOU FIND


ดังที่ว่า “เก็บไปเพียงความทรงจำ ทิ้งไว้เพียงรอยเท้า”
 • รักษาไว้ เพื่อคนรุ่นหลัง ดูแต่ไม่แตะต้อง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งของ
 • อย่านำทุกสิ่งออกมา แต่ให้มันได้อยู่ในที่ของมันไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน พันธ์พืช หรือสิ่งของตามธรรมชาติทุกอย่างที่พบ
 • นอกจากไม่นำออกมา แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการนำสิ่งแปลกปลอมจากพื้นที่อื่นเข้าไป เช่นควรทำความสะอาดพื้นรองเท้า ระวังการทิ้งเปลือกผลไม้ต่างถิ่น
 • อย่าสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ โต๊ะที่นั่ง หอสังเกตการณ์

ระมัดระวังการก่อกองไฟ การใช้ไฟ MINIMIZE CAMPFIRE IMPACTS (BE CAREFUL WITH FIRE)

การนั่งคุยรอบกองไฟ การทำอาหาร เป็นกิจกรรมสังสรรค์ที่สร้างความบันเทิงใจในการตั้งแคมป์ แต่ก็เป็นกิจกรรมที่อันตรายอย่างมากต่อพื้นที่ป่าไม้ที่ห่างไกล อาจจะทำให้พื้นที่ป่าเสียหายจากไฟไหม้ และทำลายบริเวณที่มีพันธ์พืชหากก่อไฟบนพื้นหญ้า
 • ควรก่อไฟบนอุปกรณ์เตา  ไม่ก่อไฟบนพื้นดินหรือพื้นหญ้าโดยตรง
 • ใช้ไฟเท่าที่เพียงพอ กองไฟเล็ก ใช้เศษไม้จากพื้นดินที่สามารถหักได้ด้วยมือ
 • เผาไม้และถ่านให้เป็นขี้เถ้า ดับไฟให้หมดจากนั้นโปรยขี้เถ้าเย็นๆ หลังจากใช้งานเรียบร้อย
 • อย่านำฟืนมาจากบ้าน เพราะอาจทำให้เกิดศัตรูพืช และโรคใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่ ควรซื้อจากแหล่งในพื้นที่

เคารพสัตว์ป่า RESPECT WILDLIFE

หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง
 • ชมสัตว์ป่าจากระยะไกล อย่าติดตามหรือเข้าใกล้มากเกินไป
 • ห้ามให้อาหารสัตว์ การให้อาหารสัตว์เป็นการทำลาย และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่า ทำให้สัตว์เหล่านี้เข้ามาขอ คุ้ยเขี่ยอาหาร และอาจทำอันตรายต่อคนได้
 • ปกป้องสัตว์ป่า และอาหารของเราด้วยการจัดเก็บให้เรียบร้อยและแน่นหนา
 • ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ป่า หรือพื้นที่ห่างไกล
 • หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์ป่าในช่วงเวลาที่อ่อนไหว เช่นขณะผสมพันธ์ ทำรัง หรือเลี้ยงลูก

เกรงใจผู้อื่น ๆ Be considerate of other visitors

ยึดหลักการ “ปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่คุณต้องการได้รับการปฏิบัติ”
 • เคารพผู้อื่นเสมอ
 • มีมารยาท ให้เกียรติผู้ร่วมทาง ไม่ขวางทางในการใช้ทางร่วมกัน
 • ให้ทางกับลูกหาบ คนขนของ และสัตว์ที่กำลังสัญจรขนของเช่นม้า ล่อ จามรี
 • หยุดพักและตั้งแคมป์ให้ห่างจากเส้นทางสัญจรและผู้อื่น ๆ หากมีพื้นที่เหมาะสมเพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดเสียงดัง สร้างความรำคาญ ท่ามกลางธรรมชาติควรอยู่กับให้เสียงของธรรมชาติ
 • หากจำเป็นต้องนำสัตว์เลี้ยงไปและสถานที่นั้นอนุญาต ต้องดูแลไม่ให้ไปรบกวนผู้อื่น
ที่มา : https://lnt.org/why/7-principles/
niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 comment